Pensioenzitdag

Vragen over de opvolging van je pensioendossier of een eventuele raming van je pensioen?

Tijdens de zitdag van de pensioendiensten in de kantoren van het sociaal huis:

  • RVP (Rijksdienst voor Pensioenen voor Werknemers)
    om de twee maanden, op de vierde donderdag van de maand
    van 09.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur
  • RSVZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Zelfstandigen)
    elke vierde donderdag van de maand
    van 09.00 tot 11.00 uur

Pensioenpunten voor ZELFSTANDIGEN

Zelfstandigen kunnen voor een afspraak terecht elke 4e donderdag van de maand. Als je een afspraak hebt, meld je dan eerst aan bij de balie van het sociaal huis.

Hoe moet je een afspraak maken?

Als zelfstandige kan je een afspraak maken via het gratis Pensioennummer 1765 of via het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde gewestelijk kantoor van het RSVZ.

Als er op de dag van het Infopunt – Pensioenpunt nog afspraken beschikbaar zijn, bieden we de zelfstandige die zich naar het Infopunt - Pensioenpunt begeeft zonder afspraak de mogelijkheid om de dag zelf nog een afspraak in te plannen. Als er geen afspraken meer beschikbaar zijn, dan wordt de burger uitgenodigd om het RSVZ telefonisch te contacteren om zijn vraag verder te behandelen en indien nodig een afspraak in te plannen op een later moment.

Als er geen afspraken zijn ingepland om 12.00 uur de dag vóór het Infopunt - Pensioenpunt, zal het niet worden georganiseerd.

Pensioenpunten voor WERKNEMERS

Het Pensioenpunt dat is enkel op afspraak om te vermijden dat je moet wachten. Dit laat onze expert ook toe om jouw dossier eventueel voor te bereiden.

Als je een afspraak hebt, meld je dan eerst aan bij de balie van het sociaal huis.

Hoe moet je een afspraak maken?

Bel naar de gratis Pensioenlijn 1765. De medewerker van de Pensioendienst zal je eerst vragen waarom je een afspraak wilt. De medewerker bekijkt dan of hij jou telefonisch verder kan helpen om te vermijden dat je je onnodig moet verplaatsen.

Als er een afspraak nodig is, zal de medewerker met jou een afspraak vastleggen volgens de beschikbaarheid.

Heb je een vraag over je pensioen?

Als je vragen hebt over uw pensioen, kijk je best eerst op mypension.be. Je vindt er veel nuttige informatie (pensioendatum, raming van het bedrag, de betaaldata, …).

Heb je geen toegang tot mypension.be of vind je niet wat je nodig hebt? Bel dan de gratis Pensioenlijn 1765. De pensioenexperten beantwoorden al jouw vragen.

Naar top