Parkeren in Tessenderlo

Blauwe zone

In het centrum van Tessenderlo mag je gratis parkeren in de blauwe zone waarvan het begin en het einde wordt aangeduid door een zonebord met de afbeelding van het bord E9a en het pictogram van een parkeerschijf. 

De blauwezonereglementering laat je toe om je motorvoertuig gratis te parkeren voor een periode van minstens twee uren en (afhankelijk van de aankomsttijd) maximaal 2,5 uren. Hiervoor moet je gebruik maken van de wettelijke parkeerschijf die je moet instellen overeenkomstig de bepalingen in de wegcode. 

Hieronder vind je de wettelijke voorwaarden waaraan een parkeerschijf moet voldoen (Ministerieel besluit van 14 mei 2002):

  • afmeting: 11 cm bij 15 cm;
  • blauw en witte kleuren;
  • “uur van aankomst” enkel in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits);
  • het uursysteem is in heel Europa hetzelfde en is in te stellen per half uur;
  • geen reclame vooraan.

Het is verboden om parkeerschijven die niet conform de bepalingen zijn te verkopen, te koop te stellen of kosteloos uit te delen.

Retributies

Als je de blauwezonereglementering (wegcode artikel 27) niet naleeft, wordt een retributie geheven van € 30,00 per dag (gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2022)3).

Controle blauwe zone

Sinds midden juli 2019 wordt de blauwe zone in Tessenderlo gecontroleerd door de firma Parkingshop.

Met vragen over parkeren en retributies kan je bij hen terecht.

Vrij parkeren

In Tessenderlo zijn ook heel wat parkeermogelijkheden om gratis en onbeperkt te parkeren:

  • Centrum: langparkeerterrein Binnenhof, Vismarkt, Kolmen, Kolmenpoort, parkeerterrein Weggevoerden, Fonteinstraat
  • Hulst: parkeerterrein kerk, Eikelplein, parkeerterrein De Griffel
  • Engsbergen: parkeerterrein aan cultuurhuis ‘t Goor
  • Schoot: parkeerterrein aan cultuurhuis De Kriekel, parkeerterrein tegenover De Kriekel, parkeerterrein kerk
  • Berg: parkeerterrein via Molenhoeven
Naar top