Project Interegg Vlaanderen: Parels in Helende Landschappen

Traditionele toeristische bestemmingen komen steeds meer onder druk te staan (qua leefbaarheid, ecologie, mobiliteit, …) en ‘de toerist’ van vandaag zoekt steeds meer naar duurzame vormen van toerisme, bewuster reizen en betekenisvolle bestemmingen.

In Vlaanderen en Nederland zijn er een aantal actoren en gebieden die in dat kader nog enorme intrinsieke groeikansen hebben voor duurzame en betekenisvolle vormen van toerisme. Enerzijds bestaat er een enorme hoeveelheid en diversiteit van traditierijke, groene en stille (vaak religieus geïnspireerde) erfgoedsites, -landschappen en -omgevingen die nog veel sterker op deze nieuwe noden en vragen kunnen inspelen. Anderzijds beschikken een aantal zorg- en welzijnsorganisaties binnen de grensregio over prachtige open, groene domeinen en infrastructuur die op dit moment nog zelden of nooit toeristisch ontsloten zijn.

Doel

Spoor I - Herbronnen op de eeuwenoude tradities van stilte, rust en ruimte

Vlaanderen en Nederland zetten in op de verdere uitbouw, ontwikkeling en verduurzaming van 2 erfgoedroutes en een aantal van de daaraan gekoppelde erfgoedsites, natuurparken en stiltegebieden:

 • Nederland: ‘Ons Kloosterpad’ in Noord-Brabant
 • Vlaanderen: ‘Merodepad’ op het kruispunt van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Vlaanderen en Nederland zetten specifiek in op de ontwikkeling van deze routes, hun sites en omgeving als bewuste, bezinnende en betekenisvolle toeristische aantrekkingspolen.

Spoor II - Met zorg onderweg naar het toerisme van morgen

Tegelijkertijd stellen we vast dat er op dit moment in de grensregio ook een aantal middelgrote of grote Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnsorganisaties nadenken over manieren om hun domein en infrastructuur toeristisch te ontsluiten. Die organisaties zijn op zoek naar manieren om hun sites te ontsluiten voor de ‘zingeving-zoekende’ toerist op een manier die aansluit bij de waarden, zorgcontext en visie van hun organisatie.

Partners

Het project 'Parels in Helende Landschappen' wordt gedragen door een zeer ruim en evenwichtig partnerschap. De projectcoördinatie wordt opgenomen door Landschapspark de Merode vzw. Landschapspark de Merode is een Vlaamse netwerkorganisatie en breed samenwerkingsverband van meer dan 20 Vlaamse partners (lokale besturen, provincies, natuurorganisaties, ...) met een gebiedsgerichte werking op de grens van Kempen en Hageland in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Deze vzw is de verbindende factor in het Merodegebied en de trekker achter het Merodepad.

Langs Vlaamse zijde zien we daarnaast nog volgende partners:

 1. Toerisme Provincie Antwerpen
 2. Norbertijnen van Tongerlo
 3. Gemeente Tessenderlo
 4. Kerkfabriek OLV Scherpenheuvel (als beheerder Onze-Lieve-Vrouwebasiliek)
 5. Stad Scherpenheuvel-Zichem
 6. Het Gielsbos
 7. Stichting Kempens Landschap
 8. Provincie Antwerpen

Langs Nederlandse zijde vergelijkbare samenstelling van het partnerschap:

 1. VisitBrabant
 2. Fraters CMM
 3. Zusters Clarissen in Megen
 4. De Norbertijnen van de Abdij van Berne
 5. Z-enzovoorts Maatschappelijk Vastgoed

Tot slot is er nog de Vlaamse hogeschool Thomas More die zal optreden als katalysator in dit project. Zij combineren daarvoor kennis en ervaring met gebruikers- en marktonderzoek, toerisme, business, erfgoed en communicatie met focus op duurzaam toerisme, beleving en innovatieve toepassingen voor de cultuur-, erfgoed- en vrijetijdsector.

Land art Gerhagen

Door de realisatie van land art krijgt de Gerhagen als poort tot de Merode er een extra dimensie bij. De ambitie ligt hierbij hoog: ‘ongezien, origineel, ontroerend, en ongekend uitnodigend’. Een project dat het landschapspark de Merode in het algemeen en Gerhagen in het bijzonder op de kaart zet tot ver buiten het gebied.

Tegelijkertijd heeft het project de bedoeling om de bezoeker mee te nemen in een verhaal van stilte- en landschapsbeleving en wordt van het concept verwacht dat het aanzet tot zintuigelijke prikkels die onthaasting bevorderen. Bij de beleving neemt stilte een belangrijke plaats in maar is het concept toch ook toegankelijk voor elke bezoeker, niet alleen voor de meerwaardezoeker.

Op die manier wil Tessenderlo zich enerzijds verder profileren binnen het stilteverhaal en een antwoord bieden aan de groeiende vraag naar rustbeleving in de vrije tijd en anderzijds moet de land art bijdragen tot een groeiende toeristische instroom.

Budgettering

Totaal geraamde kost project: € 288.000,00 (incl. overhead)

 • waarvan investeringskost: € 240.000,00
 • overhead (o.a.personeel): € 48.000,00

Subsidies vanuit Interreg: € 144.000,00

Naar top