Openbaar onderzoek vervoerregio Limburg

Gepubliceerd op woensdag 24 mei 2023 om 11:46
De vervoerregio Limburg heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) voor de vervoerregio op een strategisch niveau vast en dat voor alle vervoerswijzen.

Milieueffecten

In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Basisbereikbaarheid

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

Inkijken van het plan

Tijdens het openbaar onderzoek - dat loopt van 31 mei tot en met 29 juli 2023 - kan je het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Limburg inkijken op vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-limburg of in het gemeentehuis.

Opmerkingen kan je uiterlijk tegen 29 juli 2023 bezorgen:

Naar top