Openbaar onderzoek over ontwerpbesluit en plan-MER windturbines

Gepubliceerd op dinsdag 22 nov 2022 om 11:00
Van 22 november tot en met 20 januari 2023 wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd over het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines en het bijhorende ontwerpplan-MER. Tot die datum kan je als burger opmerkingen en/of bezwaren indienen.

Principiƫle goedkeuring

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Dossier inkijken?

Van 22 november tot en met 20 januari 2023 wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerpplan-MER.

Je kan het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerpplan-MER en de richtlijnen nog tot en met 20 januari inkijken via deze link of door een afspraak te maken bij het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in Brussel (02 553 83 79 of bjo.omgeving@vlaanderen.be).

Tot die datum kan je ook opmerkingen en/of bezwaren indienen via deze link of via een brief naar onderstaand adres.

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Naar top