Openbaar onderzoek omgevingsvergunning Tessenderlo Development Services nv

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Tessenderlo Development Services nv heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de aanleg en exploitatie van een stoom- en gascentrale (STEG) op industrieterrein Schoonhees en een hoogspanningskabel richting Meerhout.

Aangaande een administratieve lus waarbij bijkomende informatie aan het dossier toegevoegd moest worden, moet er opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd worden.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en vegetatiewijzigingen.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

3.2.2°b), 3.4.2°, 3.6.3.2°, 3.6.3.3°, 6.4.1°, 12.1.1.3°, 12.2.2°, 12.3.1°, 12.3.2°, 16.3.2°b), 16.5., 17.1.2.1.3°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.4.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.1°a), 17.3.8.1°, 17.4., 31.1.2°a), 39.1.3°, 39.2.2°, 39.4.2°, 43.1.3°, 43.3.2°, 43.4., 53.2.1°c), 53.2.2°a), 53.2.2°b)1°, 61.2.2°
Er worden ook bijstellingen van de voorwaarden van Vlarem II aangevraagd.

De aanvraag heeft betrekking op diverse percelen in Tessenderlo, Ham en Meerhout.

Openbaar onderzoek

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 6 augustus tot en met 4 september 2022.

Informatievergadering

Er wordt een informatievergadering gehouden op woensdag 17 augustus om 19.00 uur in cultuurhuis/het LOO, Vismarkt z/n te 3980 Tessenderlo.

Inkijken onderzoek

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het Omgevingsloket of bij de dienst Milieu van de gemeente Tessenderlo. Referentie in het Omgevingsloket: OMV_2022001103.

Bezwaren/opmerkingen

Bezwaren of opmerkingen kan je via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tessenderlo, Markt 15A, 3980 Tessenderlo of via omgevingsvergunning@tessenderlo.be

Naar top