Ondernemingsclub Tessenderlo-Ham (OCTH)

In 1991 werd op initiatief van het gemeentebestuur de Club Industriëlen Tessenderlo (CIT) opgericht. In de loop der jaren werden ook bedrijven uit buurgemeente Ham toegelaten zodat in 2007 de naam veranderd werd in Ondernemersclub Tessenderlo-Ham (OCTH).

Momenteel telt OCTH een 90-tal leden die een 55-tal bedrijven en instellingen vertegenwoordigen. De club heeft een afgevaardigde in gemeentelijke adviesraden zoals deze voor ruimtelijke ordening, voor natuur en milieu en in de Contactgroep Limburgse Industrieregio’s bij VKW Limburg die 20 Limburgse ondernemersclubs groepeert.

DOEL

De Ondernemersclub Tessenderlo-Ham stelt zich tot kerntaak om de belangen van de ondernemers die in Ham en Tessenderlo actief zijn, te behartigen en te verdedigen. Ze voert daarom een permanente dialoog met de lokale overheden en onderwijsinstellingen.
Daarnaast wil ze een ontmoetings- & kennisplatform voor haar leden bieden tijdens vergaderingen en activiteiten.

Er worden jaarlijks een aantal ontbijtvergaderingen georganiseerd waar naast directie- en kaderleden van bedrijven, ook vertegenwoordigers van beide gemeentebesturen, gemeentelijke
diensten, scholen, politie en hulpdiensten mee aan tafel zitten.

Er worden voor die vergaderingen sprekers uitgenodigd die het over bedrijfsgerelateerde thema’s hebben zoals investeringssteun, ruimtelijke ordening, openbare werken, tewerkstelling,
samenwerking industrie-onderwijs, veiligheid op en rond de industrieterreinen, bankkredieten, milieuwetgeving, beschikbare industrie- en KMO-gronden, … Daarnaast organiseert de OCTH
nog een aantal informele netwerkmomenten.

STUURGROEP
 • Eric Accou, algemeen directeur Ham
 • Christophe De-Monie, BASF
 • Kris Ghoos, Adfintra
 • Frans Joosten, Futech bv – Ilumen bv, voorzitter OCTH
 • Yvan Lemmens, Campus Max
 • Tom Thijsmans, algemeen directeur gemeentebestuur Tessenderlo - secretaris OCTH
 • Freddy Van den Abeele, By-Cast nv
 • Sverre Van Gelder, Owens Corning Europe nv
 • Natalie Vanderschaeghe, Macobo - ondervoorzitter OCTH
 • Tinneke Geukens, Ingentia Advocaten
 • Anneke Maris, Campus Russelberg
Naar top