Omgevingsvergunning

Maak een afspraak

Wanneer je werken uitvoert is het de algemene regel dat je een omgevingsvergunning (de vroegere stedenbouwkundige vergunning) aanvraagt.

Je hebt dus een vergunning nodig als je gaat:

 • bouwen;
 • verbouwen;
 • slopen;
 • graven;
 • bomen kappen;
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen;
 • ...

Voor een aantal kleinere werken is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig of is het voldoende dat je de werken meldt bij het gemeentebestuur.

In beide gevallen mogen de werken niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen;
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • bijzondere plannen van aanleg;
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen;
 • regelgeving over monumenten en landschappen;
 • ...
Naar top