OCMW-raad

Als hoogste OCMW-orgaan bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort OCMW-raad, het beleid van het Sociaal Huis.  Alle beslissingen in verband met de werking van het Sociaal Huis worden genomen door de OCMW-raad.  De OCMW-raad kan bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen in zoverre dit niet door de wet verboden is, bijvoorbeeld naar het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
De OCMW-raad vergadert maandelijks en deze vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar.
De OCMW-raad van Tessenderlo telt, met inbegrip van de voorzitter, elf leden.