naar top

Vogelgriep: ophokken pluimvee verplicht!

22 november ’21 (ma)
Op 15 november werd het H5N1 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een wilde gans in Antwerpen. Daarom worden er verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep uitgevaardigd. Pluimvee (kippen, duiven, ...) moet opgehokt worden.

Vogelgriep: informatie voor de hobbyhouders van pluimvee en vogels

Als gevolg van het aantreffen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels op meerdere plaatsen in ons land, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om uw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten uw kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • Je moet al je pluimvee ophokken of afschermen.
    Het afschermen kan gebeuren door je dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je al je vogels binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater

Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kunt dus zonder problemen de eieren van je dieren verder blijven gebruiken!

Je kunt voor verdere informatie steeds raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

Bekijk hier een korte video over het belang van de maatregelen om je dieren te beschermen!

Nieuwsoverzicht