naar top

Reservaties infrastructuur vanaf 30 december (coronafase)

06 januari ’22 (do)
Vanaf 30 december gelden nieuwe richtlijnen bij het organiseren van activiteiten in de culturele infrastructuur en de jeugdinfrastructuur van Tessenderlo.
 • Het gebruik van een mondmasker is verplicht in de culturele infrastructuur vanaf de leeftijd van zes jaar.

 • Het gebruik van een CO2-meter is verplicht voor elke activiteit. Er is een CO2-meter aanwezig in elk lokaal van de infrastructuur.

 • Publiek toegankelijke evenementen en culturele en andere voorstellingen binnen zijn enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:
  • voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vanaf 50 bezoekers;
  • een maximum van 200 bezoekers per dag;
  • zittend;
  • met mondmasker vanaf zes jaar;
  • CST is verplicht vanaf 50 bezoekers;
  • de modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

 • Publiek toegankelijke congressen zijn verboden.

 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en koffietafels bij begrafenissen. Huwelijksfeesten en koffietafels moeten met CST georganiseerd worden vanaf 50 personen binnen. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker wel is toegelaten en het sluitingsuur van 23.00 uur niet van kracht is.

 • Georganiseerde bijeenkomsten of activiteiten van een club of vereniging binnen zijn verboden met uitzondering van:
  • sportieve activiteiten, trainingen en wedstrijden (zonder publiek). Dit houdt ook in dat vergaderingen verboden zijn;
  • activiteiten gericht op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen.

Contacteer voor alle informatie de verhuurmedewerker:

* onder voorbehoud van eventuele aanpassingen opgelegd door de bevoegde overheidsinstanties

Let op: deze voorwaarden gelden ook voor alle bestaande reservaties!

Deze maatregelen zijn van kracht tot 28 januari 2022.
Het Overlegcomité zal half januari de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.

Het Overlegcomité wijst erop dat burgemeesters ten allen tijde de lokale verantwoordelijkheid hebben om evenementen die een epidemiologisch risico vormen, na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren.

Alle informatie over de geldende protocollen vind je op de website van de overheid

Nieuwsoverzicht
laptop

Openingsuren & contact

dienst Verhuur (culturele infrastructuur)

adres
Vismarkt z/n3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 53 24
e-mail
verhuur@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur

Let op! Alleen na afspraak.

Lees meer artikels over