naar top

Regels voor culturele/feestelijke/sportieve/recreatieve en evenementensector

30 juli ’21 (vr)
Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn open, met uitzondering van discotheken en dancings. Deze laatste blijven nog steeds gesloten, behalve voor de organisatie van activiteiten die toegelaten zijn.

Regels

 1. De uitbater of organisator moet de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen.

 2. Een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers moet gegarandeerd worden.

 3. Het bedekken van mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn.
  Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm).

 4. De inrichting moet zo worden georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, ook voor personen die buiten de inrichting wachten.

 5. De inrichting moet aan het personeel en de bezoekers middelen ter beschikking stellen voor de noodzakelijke handhygiëne.

 6. De onderneming of vereniging moet de gepaste hygiënemaatregelen nemen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.

 7. De onderneming of vereniging moet zorgen voor een goede verluchting.

 8. De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, moeten  georganiseerd worden overeenkomstig de voorschriften die bepaald worden door het lokaal bestuur.

 9. De openingsuren zijn beperkt van 05.00 tot 01.00 uur.

Klik hier door naar de website van de FOD Economie

Nieuwsoverzicht