naar top

Update coronamaatregelen vanaf zaterdag 27 maart

27 maart ’21 (za)
De coronamaatregelen van de overheid worden aangepast vanaf zaterdag 27 maart. Je vindt hieronder een samenvatting van de nieuwe maatregelen en de nog steeds geldende maatregelen.

De gouden regels blijven belangrijk!

Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen vanaf 27 maart. Ze gelden tot 25 april.

Samenkomsten buiten: maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich wel met meer verplaatsen.

Essentiële en niet-essentiële winkels

Lees hier de algemene regels voor essentiële en niet-essentiële winkels.

Essentiële winkels

Essentiële winkels mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. Dit zijn (onder meer) voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels.

Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken. De links naar de beschikbare sectorale protocollen vind je hier.

In essentiële winkels wordt er individueel gewinkeld. Een volwassene kan kinderen jonger dan 18 jaar die onder hetzelfde dak wonen of personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

In dat geval moet het afhalen van de vooraf bestelde goederen gebeuren buiten de winkel zonder dat de klanten de binnenruimte mogen betreden. Levering aan huis is ook toegelaten.

Niet-essentiële winkels

 • Niet-essentiële winkels mogen alleen klanten ontvangen op afspraak.
 • Het maximale aantal klanten dat tegelijk binnen mag hangt af van de grootte van de winkel, met een absoluut maximum van 50 personen.
 • Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.
  In niet-essentiële winkels mag een klant vergezeld zijn van minderjarige kinderen die onder hetzelfde dak wonen of van een andere persoon uit hetzelfde huishouden of van zijn/haar duurzaam contact.
  Bij niet-essentiële zaken kan je uitsluitend op afspraak winkelen met een bevestiging van het gereserveerde tijdslot. Het is ook toegelaten om een verkoopsysteem via click and collect te organiseren.
 • In dat geval moet het afhalen van de vooraf bestelde goederen gebeuren buiten de winkel zonder dat de klanten de binnenruimte mogen betreden. Levering aan huis is ook toegelaten.

 • Hierover is nog enige onduidelijkheid. We proberen deze zo snel mogelijk op te klaren. 
 • Leveringen aan huis en "click & collect" blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Markten

Het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële goederen geldt niet voor kramen op markten. Alle ambulante handelaren, ongeacht de aard van hun activiteit, kunnen op de markt aanwezig zijn.

Dierenkapsalons

Dierenkapsalons mogen hun diensten op afspraak aanbieden: mits naleving van de minimale regels en het behouden van 1,5 meter afstand tussen de dienstverlener en de consument.

Dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Het gaat onder meer over:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons.

De contactberoepen die hun diensten niet mogen aanbieden, kunnen hun goederen (bv. haar- en andere verzorgingsproducten) wel aanbieden volgens een systeem van bestellen en afhalen, van leveren, of via een systeem op afspraak.

Medische beroepen die nog wel open mogen blijven zijn (onder andere): tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, de essentiële haarwerken voor personen met een medische aandoening, voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen.

Jeugd en onderwijs

Scholen

 • De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april.
 • De kleuterscholen blijven open.
 • Er mogen wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.
 • De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.
 • In Tessenderlo zijn de Academie voor Muziek & Woord (AMWT) en de Academie Beeldende Kunsten (ABK) en de Techniek- en WetenschapsAcademie (TWA) gesloten tot het einde van de paasvakantie. De scholen houden leerlingen en ouders op de hoogte via hun eigen kanalen.

Opvang

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen.

Buitenschoolse kinderopvang Pinokkio organiseert de opvang als volgt:

 • tijdens de week vóór de paasvakantie: noodopvang voor en na de schooluren in Pinokkio. Tijdens de schooluren worden de kinderen naar de noodopvang van de school gebracht. Alle Looise scholen organiseren noodopvang voor hun leerlingen.
 • tijdens de paasvakantie: scholengroepen mogen samen spelen. Het aantal kinderen per speelbubbel is beperkt tot maximum 10 unieke kinderen per week. Alle kinderen van de twee vestigingen zullen opgevangen worden in de centrumlocatie (Geelsebaan 54A), maar spelen in aparte speelruimtes zodat de bubbels zich niet mengen. We werken met vijf verschillende opvangbubbels. Spelen en eten doen we maximaal buiten (zowel tijdens het schooljaar, als tijdens de schoolvakantie).

Voor georganiseerde activiteiten zijn de volgende maatregelen van toepassing op het aantal deelnemers:

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad.
 • De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen.
 • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

De bovenstaande maatregelen en het samenscholingsverbod zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer.

Ook openbare besturen moeten zich aan de verplichtingen van telewerk houden. Onze dienstverlening wijzigt daardoor enigszins.

Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking;
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen;
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten;
 • de maatregelen die door de lokale besturen genomen worden om té grote aantallen mensen op drukke plaatsen te vermijden.

Culturele en recreatieve inrichtingen

De voorzieningen, zoals musea, de buitengedeelten van dierenparken en dierentuinen, zwembaden, bibliotheken, spelotheken en mediatheken, kunnen open blijven overeenkomstig de toepasselijke protocollen.


Dit zijn de al geldende regels.

Gezondheid

Quarantaine

Rond isolatie en quarantaine gelden volgende regels:

 1. de periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR-test:
  1. voor personen met positieve PCR-test MET symptomen wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen;
  2. voor personen met positieve PCR-test ZONDER symptomen begint de 10-daagse isolatie vanaf de datum van staalafname.
 2. De periode van quarantaine voor hoog-risicocontacten wordt vastgelegd op minimum 10 dagen. Deze periode van quarantaine gaat in vanaf het hoog-risicocontact.
  Deze quarantaineperiode kan verkort worden tot minimaal 7 dagen, mits een negatieve PCR-test ten vroegste afgenomen de zevende dag na de laatste blootstelling.
 3. De periode van quarantaine voor diegenen die terugkeren uit een rode zone: reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als hoog-risicocontacten, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

Reizen

Niet-essentiële reizen blijven verboden tot en met 18 april

 • Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland.
 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België.

Verklaring op eer

Een verklaring op eer is verplicht voor een persoon met de nationaliteit van, of met de hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of met de hoofdverblijfplaats in een derde land dat op deze lijst is opgenomen (https://reopen.europa.eu/nl/).

Vul hier de Verklaring op eer digitaal in.

Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document digitaal. Het formulier is beschikbaar op https://travel.info-coronavirus.be/.

Openbaar leven

 • In Tessenderlo moet je tussen 08.00 en 18.00 uur een mond-neusmasker dragen in de winkelstraten.
 • De avondklok tussen middernacht en 05.00 uur blijft van kracht.
 • Elk gezinslid heeft recht op één knuffelcontact.
 • De gebouwen voor erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open.
  Een maximum van 15 personen (behalve begrafenissen), kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn voor de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw:
  • burgerlijke huwelijken;
  • begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam: hiervoor is een uitzondering van 50 personen op basis van 1 persoon per m²;
  • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Hier lees je de basisregels voor de inrichtingen die open blijven.

Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mond-neusmaskers en ventilatie verplicht.
 • Hotels en B&B's blijven open, maar de horeca (restaurants, cafés en bars) blijven dicht. Maaltijden worden genuttigd op de kamer. 
  Leveringen en de verkoop van afhaalmaaltijden (zoals bv. traiteurmaaltijden) zijn toegestaan tot 22.00 uur. De levering of verkoop van alcoholische dranken om mee te nemen is enkel toegestaan bij een maaltijd tot 20.00 uur. 
  Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar enige vorm van bediening aan de wagen of camper is verboden. Horeca-inrichtingen moeten de wachtrijen beheren, zodat alles coronaveilig verloopt..

Vrije tijd

Algemeen

 • De openbare maandagmarkt in Tessenderlo tussen 08.00 en 13.00 uur blijft plaatsvinden. Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht. De regels voor de winkels gelden ook op de markt. 
 • Alle evenementen (kermissen, rommelmarkten, …) zijn verboden.

Toerisme

 • Niet-essentiële reizen met recreatieve en toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden.

 • Alle logiesvormen met inbegrip van hun sanitaire voorzieningen, zijn open, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. sportzaal, etc.).

Cultuur

 • Cultuurhuis Tessenderlo blijft dicht, behalve de bibliotheek voor de uitleen van materialen.
 • Alle activiteiten in de culturele infrastructuur (ook organisaties van externen) zijn geannuleerd.
 • Zowel de activiteiten van de professionele culturele sector als socio-culturele activiteiten zijn stopgezet.
 • Cultuurhuis Tessenderlo organiseert onder de noemer cultuurThuis digitale activiteiten.

De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters en concertzalen zijn gesloten.

Er zijn enkele uitzonderingen. Mogen open blijven:

 • de buitenspeeltuinen;
 • de buitengedeelten van natuurparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
 • de musea;
 • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • de culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar.

Sport

De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn gesloten voor het publiek.

Met uitzondering van fitnesscentra blijven indoor sporthallen, zwembaden en sportinfrastructuren open voor:

 • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs ;
 • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar volgens de regels zoals hieronder uitgelegd ;
 • trainingen van professionele sporters;
 • professionele wedstrijden;
 • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen.

De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en subtropische zwembaden) en buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk voor kinderen en volwassenen.
Zwembad De Vloetlijn is open, maar je moet je zwembeurt reserveren. Bekijk hier de openingsuren.

Volgende maatregelen zijn van toepassing:

 • kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
 • jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad;
 • de begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • de begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
 • de activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier.

De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

Uitoefening van een sportactiviteit en sporttrainingen

Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten. Deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek.

Kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De trainingen mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers.

De stabiliteit van de groepen moet worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk AANBEVOLEN om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Volgende maatregelen zijn van toepassing:

 • kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
 • jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad;
 • de begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • de begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
 • de activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Trainingen

Trainingen voor amateursporters vanaf 19 jaar kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad.
Ze kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,...).
In dat geval gelden de algemene regels van het samenscholingsverbod (maximum in groepen van vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de afstandsregels (steeds minstens 1,5 meter tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt deel uit van deze groep van vier personen.

Sportcompetities

Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Alle niet-professionele sportieve wedstrijden, ongeacht de leeftijdscategorie van de deelnemers, worden niet toegelaten.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM - www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor het gemeentebestuur.

De kantines zijn gesloten.

Jeugd

Kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van groepsgerichte activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging zonder overnachting moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De stabiliteit van de groepen moet verzekerd worden en wisselende contacten moeten vermeden worden.

Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk AANBEVOLEN om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Volgende maatregelen zijn van toepassing:

 • kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
 • jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad;
 • de begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • de begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
 • de activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Skatepark

Het skatepark is elke dag open tussen 09.00 en 20.00 uur. Iedereen vanaf 13 jaar moet een mond-neusmasker dragen en samenscholingen (meer dan vier personen) zijn ook hier verboden.

Alle informatie kan je ook lezen op de coronapagina van de overheid.

Nieuwsoverzicht