naar top

Regels voor inrichtingen/verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten

30 juli ’21 (vr)
Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

Regels

  1. De uitbater of organisator moet de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen.

  2. Het bedekken van mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn.
    Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm).

  3. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, ook voor personen die buiten de inrichting wachten.

  4. De onderneming of vereniging moet aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking stellen om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen.

  5. De onderneming of vereniging moet de gepaste hygiënemaatregelen nemen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.

  6. De onderneming of vereniging moet zorgen voor een goede verluchting.

  7. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

  8. De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, moeten  georganiseerd worden overeenkomstig de voorschriften die bepaald worden door het lokaal bestuur.

Klik hier door naar de website van de FOD Economie

Nieuwsoverzicht