naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Project-MER spitsstroken Lummen-Ham

01 april ’21 (do)
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil in de toekomst volwaardige spitsstroken invoeren tussen het klaverblad Lummen en de afrit 25 (Ham), over een totale afstand van ongeveer 13 kilometer en in beide richtingen.

Hiervoor is een nieuwe studie opgestart die de milieueffecten in kaart zal brengen en zal leiden tot een voorkeursontwerp voor de nog aan te leggen pechhavens en eventuele aanpassingen aan op- en afritten.  Sinds eind september 2020 zijn de spitsstroken al in gebruik tussen Lummen en Beringen.

Er zullen op termijn evenveel rijstroken liggen, met dat verschil dat de huidige pechstrook dynamisch ingezet kan worden tijdens de spitsuren. 

Deze studie (project-MER) loopt nog tot het voorjaar 2021. Bedoeling is de aanbevelingen van de studie mee te nemen in het ontwerp en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

AWV wil deze spitsstroken gefaseerd in een meerjarenproject invoeren.

Online infosessies

Op maandag 19 april en dinsdag 20 april organiseert AWV samen met de studiebureaus een online info- en vragensessie. Deelnemers kunnen zich via deze link inschrijven, tot 15 april.

Meer informatie

De project-MER is gepubliceerd op de website van het team MER via deze link en de projectwebsite van AWV, op deze link.

Inzage     

De project-MER kan na afspraak ook geraadpleegd worden bij de dienst Milieu in het gemeentehuis van Tessenderlo. 

Daarvoor moet je bellen naar 013 35 33 34 - 35 - 43 om een afspraak te maken.

Inspraakreacties

Inspraakreacties kunnen ingediend worden per email bij de dienst MER via e-mail mer@vlaanderen.be (met vermelding van het dossiercode PR3301). Reageren kan tot 30 april 2021. 

Inspraakreacties kunnen ook ingediend worden via de gemeente. 

Nieuwsoverzicht