naar top

Ken je Mijn Burgerprofiel al? 't Is handig!

18 februari ’21 (do)
Mijn Burgerprofiel is een online profielpagina waar burgers hun persoonlijke gegevens terugvinden die bij de overheid bekend zijn. Zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau. Ook de uitnodiging voor de coronavaccinatie zal via het Burgerprofiel kunnen verlopen.

In het voordeel van burger én overheid

Tot op vandaag zitten veel persoonsgegevens verspreid over verschillende instanties en beleidsniveaus. Dankzij Mijn Burgerprofiel heeft iedere gebruiker nu alle informatie bij de hand bij het invullen van aanvragen.
Dat betekent minder vergissingen en ontbrekende documenten. En dus efficiëntiewinst voor de administratie.

Een dashboard voor lopende zaken

Mijn Burgerprofiel biedt een handig overzicht van alle lopende zaken. Zo kan je als burger de status van je dossiers volgen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een toelating of een premie.

Je kunt ook doorklikken om het dossier te raadplegen in het e-loket van de bevoegde overheidsdienst.

Bovendien kan je er ook officiële attesten en andere documenten downloaden, bijvoorbeeld een attest van samenstelling gezin, strafregister, ...

Respect voor je privacy, in alle transparantie

Als overheid passen we strikt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG) toe. Daarom integreert Mijn Burgerprofiel vernieuwende technologie op het vlak van veiligheid en de bescherming van de privacy. Om te beginnen bij het aanmelden. Dat kan via eID, via ACM, met een token, via de itsme-app of sms. Als burger krijg je, naast controle over je data, ook te zien welke overheidsdiensten jouw gegevens hebben geraadpleegd. Helemaal conform de wetgeving. 

Meer contactgegevens up-to-date

Burgers kunnen alle contactgegevens raadplegen waarover de overheidsdiensten beschikken. Zo kan je altijd controleren of je gegevens nog correct en actueel zijn, en ze zo nodig aanpassen. Met up-to-date contactgegevens wordt het voor de administratie een stuk eenvoudiger om jou te bereiken.

Meld je aan voor je Burgerprofiel

Nieuwsoverzicht