naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Tessenderlo in Bokrijk

17 mei ’21 (ma)
Bokrijk restaureert het Hooghuis binnen de restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’. In 2017 ging Bokrijk in het Openluchtmuseum van start met een grootschalige restauratiecampagne voor de instandhouding van het erfgoedpatrimonium.

Met steun van de Vlaamse overheid restaureert Bokrijk 120 monumenten tegen 2021 op een duurzame manier.

“Via de restauratiecampagne, goed voor een totale investering van € 22,5 miljoen, vrijwaren we ons erfgoed voor de toekomst”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk.“We zien deze restauraties als een unieke kans voor onze bezoekers: onder de noemer “Restauratie 120 tegen 2021”bieden we hen een pakket aan rondleidingen, activiteiten en publicaties aan. Het is zelfs mogelijk om de restauratiewerken letterlijk van op de eerste rij mee te volgen.”

Ons Hooghuis

Het Hooghuis uit het gehucht Schoot valt meteen op door de rijkdom aan bouwmaterialen. Niet alleen het gebruik van baksteen wijst daarop maar ook het gebruik van kruisvensters en glas-in-loodramen. Het Hooghuis werd in 1968 gedemonteerd en in 1972 in Bokrijk heropgebouwd. In Schoot stond er indertijd ook nog een schuur tegenaan (zie postkaart).

In 2019 en 2020 onderging het Hooghuis een grondige restauratie van het baksteenmetselwerk, het schrijnwerk, de houten gebintes, het schrijnwerk en de glas-in-loodramen.

Op het museumerf in Bokrijk bevinden zich verder een schuur en een turfschob. Deze lemen gebouwen respectievelijk afkomstig uit Olen en Kalmthout, werden eveneens gerestaureerd.

Nauwe samenwerking tussen Bokrijk en Tessenderlo

Bokrijk maakt van de gelegenheid gebruik om de banden met de gemeente van herkomst aan te halen. De gemeente Tessenderlo kreeg in het najaar van 2019 bezoek van Bokrijk met de vraag om de “community” van Tessenderlo bij de restauratie en het gebouw te betrekken en zo een samenwerking op te starten tussen Tessenderlo en Bokrijk. “De geschiedenis van het patrimonium is niet alleen te vertellen aan de hand van de materialen waarmee het wordt opgebouwd. Ook het collectieve geheugen en de herinneringen die mensen aan een bepaalde plek hebben, vormen mee het verhaal van dit erfgoed. Elk gebouw draagt een veelheid aan verhalen met zich mee”, verduidelijkt gedeputeerde Igor Philtjens.

Het doel van de communitywerking is om vanuit Bokrijk een duurzame relatie aan te gaan met de verschillende erfgoedgemeenschappen. Onder erfgoedgemeenschap valt iedereen die zich op één of andere manier betrokken voelt bij en een bijzondere waarde hecht aan een bepaald historisch gebouw of monument in het Openluchtmuseum.

Een van de beoogde samenwerkingen is in het kader van het project Jong redt Oud, waarbij Bokrijk een samenwerking aan gaat met het Technisch Heilig Hart Instituut en de jonge schrijnwerkers in spé om samen te werken aan de restauratie van het Hooghuis. De pandemie die in 2020 heerste, besliste helaas anders over deze samenwerking en de communitywerking in het algemeen.

Ontdek jouw verleden in Bokrijk

Bokrijk geeft, in samenwerking met de gemeente Tessenderlo, de inwoners in 2021 opnieuw de kans om hun erfgoed zelf te komen ontdekken. “Via dergelijke initiatieven wil Bokrijk samen met de inwoners van Tessenderlo een hechte community creëren met het erfgoed als bindende factor. We nodigen iedereen uit om zijn of haar erfgoed te komen ontdekken in het Openluchtmuseum”, legt voorzitter Igor Philtjens uit.

Voor meer info en een blik achter de schermen kan je steeds terecht op www.bokrijk.be en de sociale mediakanalen van Bokrijk.

Je hebt als Looienaar gedurende het hele seizoen de mogelijkheid om Bokrijk én het Hooghuis gratis te bezoeken.

Hou zeker onze communicatiekanalen goed in het oog: je toegangsticket voor Bokrijk komt eraan!

Nieuwsoverzicht