naar top

Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo

12 februari ’21 (vr)
Vanaf maart worden er herstellingswerken uitgevoerd aan de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo (bij complex 24 Geel-Oost). De werken zullen ongeveer 12 weken duren.

Grondige renovatie voor snelwegbrug

Bij een recente controle van de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo werd schade vastgesteld aan de rolopleggingen van de brug, wat geluidshinder kan veroorzaken en op termijn nefast is voor de levensduur van de brug. Er werd dan ook beslist om alle rolopleggingen dit voorjaar nog te vernieuwen. Tegelijkertijd worden er ook betonherstellingen uitgevoerd en zullen de brugvoegen vernieuwd worden.

Werken in drie fasen

De werken worden opgestart tijdens de eerste week van maart en zijn opgedeeld in 3 fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. De aannemer zal telkens 1 brughelft afsluiten om de werken uit te voeren. Hiervoor wordt het verkeer van de desbetreffende brughelft omgeleid naar de andere helft via een doorsteek in de middenberm. Verkeer in beide richtingen blijft dus steeds mogelijk, maar  over drie versmalde rijstroken op de E313, waarvan 2 richting Hasselt en 1 richting Antwerpen.

Fase 1 - eerste week maart

Dit zijn de voorbereidende werken. Tijdens deze week wordt de doorsteek in de middenberm gemaakt om het verkeer van brughelft te laten wisselen. Voor de uitvoering van deze werken zal er 1 rijstrook ingenomen worden tijdens dalmomenten om de verkeershinder tot een minimum te beperken. 

Fase 2 en 3 - tweede week maart tot eind mei

In fase 2 wordt de brughelft richting Hasselt afgesloten om de nodige herstellingen uit te voeren. Deze fase zal ongeveer acht weken duren.

In fase 3 wordt de brughelft richting Antwerpen afgesloten. Deze fase zal ongeveer vier weken in beslag nemen.

Ernstige verkeershinder verwacht
Het Vlaams Verkeerscentrum wijst erop dat de beperkte doorgang tijdelijk veel verkeershinder zal opleveren op de drukke E313, niet alleen tijdens de spitsuren. Vooral het verkeer in de richting van Antwerpen, dat maar over één rijstrook beschikt, moet rekening houden met een lange file waarin de wachttijd hoog kan oplopen. Weggebruikers krijgen daarom de raad om de werfzone maximaal te vermijden, door bijvoorbeeld een alternatief vervoersmiddel te kiezen. Verkeer over lange afstand van Hasselt naar Antwerpen rijdt best om via Brussel (E314, E40, R0, E19). Voor het verkeer richting Hasselt zijn er steeds 2 rijstroken beschikbaar, maar ook in die richting zal er voelbare hinder zijn.
    
Ter hoogte van de werfzone geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/uur.
 
Meer informatie
De meest actuele informatie over de werken op de E313 in Westerlo is steeds beschikbaar op
www.wegenenverkeer.be/westerlo.

Nieuwsoverzicht