naar top

Bekendmaking openbaar onderzoek Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

01 augustus ’20 (za)
De Vlaamse overheid werkte een ontwerp van actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen. Het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus tot 30 september.

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. 

De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus tot en met 30 september 2020.

Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN of mailen naar actieplanbio@ovam.be. Zij maken een verslag op van de reacties en leggen dit samen met het aangepaste ontwerp ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voor eind 2020.

De ontwerpplantekst is te vinden op www.ovam.be.

Nieuwsoverzicht
ovam

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 34
e-mail
milieu@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur en 16.30-19.00 uur

Let op: dienstverlening alleen op afspraak!