naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe column van de dorpscolumnist

13 februari ’19 (wo)
Sinds 2018 is Tessenderlo met Louis Alaerts geen dorpsdichter, maar wel een dorpscolumnist rijker. Al jarenlang deelt hij in het Boerenbelang zijn gevatte visie op het Looise leven, en ook als dorpscolumnist wil hij zijn kijk blijven geven op wat er reilt en zeilt in onze gemeente.

Verdwenen

“Wij leven in een tijdsgewricht waarin de dingen zo snel veranderen dat we het heden pas werkelijk zien als het al aan het verdwijnen is.” (Ronald Laing)

“Ons dorp verdwijnt,” zei laatst een bezorgd kijkende Looienaar, “Tessenderlo is een stad geworden.” Dat zinde hem niet. Maar is dat zo? En wat is het verschil dan tussen een stad en een dorp? Het antwoord zou kunnen zijn dat een dorp minder inwoners en minder voorzieningen telt dan een stad. Zo simpel ligt het niet. In België heeft de titel stad weinig te maken met grootte. Ergens las ik dat in 1825 een lijst is opgesteld van plaatsen die vroeger de titel van stad hadden gekregen (van een plaatselijke vorst of zo) en die die titel verder mochten gebruiken. Zelfs al ging het om kleine plaatsen. Vanaf 1977 kunnen grote gemeenten via Koninklijk Besluit een stadstitel verwerven op basis van hun dichtbevolkt, stedelijk karakter. Tessenderlo heeft dat bij mijn weten nooit aangevraagd. Maar zoals meer Vlaamse gemeenten verstedelijkt ons dorp wel. We krijgen een grotere bevolkingsdichtheid en meer en meer stedelijke infrastructuur: zwembad, cultuurcentra, een sterk uitgebouwd medisch centrum, uitgebreide sportinfrastructuur, een ruim aanbod aan scholen enz. Op basis van die criteria kan je zeggen dat Tessenderlo verstedelijkt. Maar het dorp is nog niet uit het DNA van onze verstedelijkende gemeente verdwenen. Wie wandelt tussen de velden en de weiden in Liebroek ziet het dorp nog wel. Dat zou je dan weer niet zeggen als je langs de Kolmen rijdt en die aaneengesloten clusters van appartementsgebouwen ziet.

Behalve ons dorpsgevoel dreigen ook onze kerken te verdwijnen. Niet de kerkgebouwen maar de functie ervan. In Tessenderlo zou het gaan om de kerken van Hulst, Schoot en Berg. Het is geen Loois fenomeen. Steeds meer kerken in Vlaanderen lopen leeg of staan te verkommeren. En er wordt behoorlijk creatief omgesprongen met het bedenken van nieuwe functies voor die kerkgebouwen: een hotel, een concertzaal, een bibliotheek, een winkelgalerij, een fuifzaal en, waarom niet, een fitness. Dat laatste brengt me op een idee. Laten we in de kerk van de Berg de nog niet zolang geleden geopende Actionwinkel onderbrengen en in een andere Looise kerk het fitnesscentrum dat boven die Actionwinkel gehuisvest is. Het zou de parkeerergernis op de huidige locatie sterk verminderen evenals het ongevallenrisico bij het verlaten van de parking.

Een Loois monument dat ondertussen echt verdwenen is, is het weekblad Boerenbelang. Opgericht in 1896 hield het op 21 december 2018 op te bestaan. Ik noem het een Loois monument op basis van leeftijd en historische verbondenheid met Looi? Omdat ik er zelf voor schreef, werd ik er vaak op aangesproken. “Hoe kan je nu iets dat zou oud is zomaar laten verdwijnen? Dat is socio-cultureel erfgoed. Schande!” Als ik dan aan die verbolgen Looienaars vroeg of ze een abonnement hadden, was het antwoord steeds nee. Voor 75 euro per jaar had je dat monument kunnen redden. Geef toe, voor het behoud van een monument was dat een kleine bijdrage. 

En het zal niet bij het Boerenbelang blijven. Want wat me nog meer verontrust, zijn de resultaten van een onderzoek rond Vlaamse verenigingen. Uit die resultaten blijkt dat één vereniging op vijf vreest te verdwijnen in de volgende vijf jaar. Verminderde subsidies, administratieve overlast maar vooral een gebrek aan bestuursleden worden als voornaamste oorzaken aangehaald. En alhoewel Looi nog steeds een rijk verenigingsleven heeft, zijn er toch al een aantal verdwenen. Het is belangrijk dat we die terugval stoppen en daar kunnen we allemaal iets aan doen: ga bij een vereniging, ga in een bestuur zetelen. Want Looise verenigingen geven mee vorm aan dat Loois dorps-DNA. Dat dorpsgevoel dat we, als ik de Looienaar mag geloven, zo graag willen behouden.

Nieuwsoverzicht
gedicht

Openingsuren & contact

cultuurhuis Tessenderlo

adres
Rodeheide 33980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 53 20
e-mail
cultuurhuis@tessenderlo.be
Vandaag gesloten

cultuurhuis Tessenderlo
Rodeheide 3, 3980 TESSENDERLO
013 35 53 20