naar top

Beslissingen lokaal bestuur Tessenderlo - 28 mei

08 juni ’20 (ma)
Wil je weten waarmee het lokaal bestuur van jouw gemeente bezig is? Hier lees je elke week een kort verslag over beslissingen die door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau werden genomen.

Vakantie bewoners WZC geannuleerd

De bewoners van WZC hadden de laatste week van mei een vakantie in het zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven gepland. In overleg met de coördinerend en raadgevend arts (CRA) werd beslist dat de vakantie omwille van corona beter niet kon plaatsvinden.

Loting gevonden fietsen voor scholen en sociaal huis

Gevonden fietsen die na drie maanden niet worden opgehaald worden eigendom van de gemeente. De gemeente laat deze fietsen herstellen door de Kringwinkel. De gemeente krijgt 5% van de ingezamelde fietsen in herstelde staat. De andere fietsen worden verkocht door de Kringwinkel. Vervolgens worden de herstelde fietsen door de gemeente via loting ter beschikking gesteld aan de scholen en het OCMW van Tessenderlo. Dit jaar bepaalde de loting dat twee damesfietsen, twee herenfietsen en één jongensfiets worden toegewezen aan basisschool Wereldwijzer (Hulst). 

Evacuatieplannen voor De Griffel, De Kriekel en ’t Goor

De dienst Interne Veiligheid laat stelselmatig voor alle gemeentelijke gebouwen evacuatieplannen opmaken. Elk openbaar gebouw moet uitgerust zijn met evacuatieplannen waarop de brandbestrijdingsmiddelen en evacuatiewegen staan aangeduid. Voor 2020 staan de drie ontmoetingscentra opgenomen in het jaaractieplan. Het opmaken en digitaal aanleveren van de plannen werd toegewezen aan de firma Ardor uit Tessenderlo voor € 1.796,85 incl. BTW.

Zorgraad Eerstelijnszone West-Limburg werd erkend

De zorgraad van eerstelijnszone West-Limburg, waartoe Tessenderlo behoort, werd erkend door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Zorg en Gezondheid. De erkenning gaat in vanaf 1 juli 2020.

Een zorgraad is een samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. De "eerste lijn" zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Voorbeelden zijn huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers…

Nieuwe zonnewering voor De Griffel, het LOO en kinderopvang Pinokkio

De oude zonnewering bij cultuurhuis/De Griffel, Cultuurhuis/Het LOO en kinderopvang Pinokkio wordt vervangen door nieuwe screens.

De screens worden aangekocht bij de meest voordelige firma: Jorismenten voor een bedrag van € 20.412,70, incl BTW voor de drie locaties.

 

Ticketverkoop cultuurhuis 2020-2021 uitgesteld

Door de coronacrisis is de start van de ticketverkoop op 30 mei niet haalbaar. Het bestuur besliste om de ticketverloop uit te stellen tot een latere datum. De programmatie zal ook herbekeken worden in functie van de mogelijkheden in de gekende omstandigheden.

Ook heeft het bestuur beslist om alle activiteiten van het cultuurhuis die omwille van corona werden verschoven als geannuleerd te behandelen. De tickets worden omgezet in een tegoed in het reserveringssysteem of kan gebruikt worden voor de aankoop van cadeaubonnen van Winkeldorp Tessenderlo.

Tweede fase actieplan lokale handel

De Lokale Handelsraad heeft de tweede fase van het actieplan voor de lokale handel bekend gemaakt. In die tweede fase wordt een winactie specifiek voor de horeca gelanceerd waarbij er 1.000 bonnen van € 10,00 te winnen zijn.

Er zullen ook cadeaubonnen verkocht worden waarbij een bon van € 50,00 niet 50 maar € 60,00 waard is.

Hoe je deze bonnen kan winnen of aankopen, vind je op www.winkelenintessenderlo.be

Het bestuur investeert ook € 2.500,00 in promotie van de lokale handel in Het Belang van Limburg. Daarmee kan het bestuur tot het einde van het jaar zeven advertenties plaatsen in de Buurtkrant.

Nieuwsoverzicht
CBS

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 70
e-mail
secretariaat@tessenderlo.be
Vandaag gesloten

Let op: dienstverlening alleen op afspraak!