naar top

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

25 mei ’20 (ma)
De Vlaamse Droogtecommissie schaalde op naar code oranje (alarm – erg droog) en adviseerde een algemeen captatieverbod op de ecologisch kwetsbare waterlopen.

In overleg met de experten uit het Limburgs Droogteoverleg breidt de gouverneur met ingang van 21 mei het captatieverbod uit op alle ONbevaarbare waterlopen in Limburg, met uitzondering van captatie (dus waar het WEL nog mag):

  • op de onbevaarbare waterlopen waarvan sprake is in dit politiebesluit in bijlage.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het  aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

Als bijlage kan je het besluit, de kaart voor Limburg en het persbericht hieronder raadplegen.

Nieuwsoverzicht