naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeentelijke bouwgronden te koop

04 mei ’20 (ma)
Het gemeentebestuur verkoopt gemeentelijke bouwgronden in het centrum (Stemberg), in Engsbergen (Schoorstraat) en in Schoot (Schotermolen). De verkoop loopt tot 26 juni.
  • Uit de verkaveling Stemberg fase 2 in het centrum worden 8 loten voor open bebouwing en 6 loten voor halfopen bebouwing verkocht.  Lees hier meer.

  • Voor de verkaveling Schoorstraat fase 2 in Engsbergen is dit de tweede oproep en zullen 8 loten voor open bebouwing en 2 loten voor halfopen bebouwing te koop worden aangeboden.  Lees hier meer.

  • Tenslotte zal er nog 1 lot voor open bebouwing worden verkocht uit de verkaveling Schotermolen in Schoot.  Lees hier meer.

De prijzen van de bouwgronden variëren van € 68.562,46 tot € 170.937,12, met een gemiddelde verkoopprijs van € 101.991,80.

Hoe verloopt de verkoop?

De verkoop gebeurt volgens de bepalingen uit het gemeentelijk reglement op de toewijzingsnormen (2015) en de beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2020.

Er wordt gewerkt met een puntensysteem: de kandidaat-koper met het hoogst aantal punten krijgt de eerste keuze bij het toewijzen van een bouwgrond.

Wie kan een grond kopen?

Zowel inwoners van Tessenderlo als niet-inwoners komen in aanmerking voor de aankoop van een gemeentelijke bouwgrond.

Ook wie al een woning of bouwgrond in volledige of gedeeltelijk eigendom heeft, komt in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden?

Aan de verkoop van een gemeentelijke bouwgrond zijn ook enkele voorwaarden verbonden.

  • De op te richten woning moet bewoond zijn binnen een termijn van zeven jaar na het verlijden van de authentieke akte. Als je niet aan de woonverplichting voldoet, moet je een schadevergoeding betalen aan de gemeente.

  • Je moet ook schadevergoeding betalen als de gemeentelijke bouwgrond met de woning gedurende de eerste vijftien jaar verkocht of overgenomen wordt door één van de kopers. 

Hoe kan je inschrijven?

De informatiebrochure en het inschrijvingsformulier kan je hieronder bij Downloads vinden.

Inschrijvingsdatum?

De kandidaturen moeten verplicht op het inschrijvingsformulier, aangetekend en onder gesloten omslag, uiterlijk op 26 juni verstuurd worden naar:

College van burgemeester en schepenen
Verkoop gemeentelijke bouwgronden - oproep 2020
Markt 15A
3980 TESSENDERLO

De postdatum geldt als bewijs.

Nieuwsoverzicht
stemberg

Openingsuren & contact

afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 74
e-mail
ruimtelijkeordening@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur

Let op: dienstverlening alleen op afspraak!

Lees meer artikels over