naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Wijziging opvang Pinokkio paasvakantie (algemene annulatie - verplichte herinschrijving)

27 maart ’20 (vr)
Er zijn wijzigingen voor de opvang bij buitenschoolse opvang Pinokkio tijdens de paasvakantie. Let op: de huidige inschrijvingen voor de paasvakantie worden geannuleerd. Je moet herinschrijven.

De crisiscel van de overheid heeft, in het kader van de coronamaatregelen, beslist dat de lokale besturen initiatief moeten nemen voor de opvang van kleuters en kinderen van de basisschool tijdens de paasvakantie. 

Daarom heeft ons bestuur beslist om enkele wijzigingen voor de opvang in onze buitenschoolse kinderopvang Pinokkio door te voeren.

Huidige inschrijvingen geannuleerd

Om de buitenschoolse opvang tijdens de komende paasvakantie te kunnen organiseren volgens de richtlijnen van de overheid, was het noodzakelijk om alle huidige inschrijvingen voor de paasvakantie te annuleren. Dit gebeurt automatisch, je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

Welke kinderen kunnen terecht in de opvang?

Er zal tijdens de paasvakantie prioritair opvang voorzien worden voor volgende groepen:

 • kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, …) uitoefenen;
 • kinderen in een kwetsbare thuissituatie;
 • kinderen uit het buitengewoon onderwijs.

Hoe moet je inschrijven?

Als jouw kind/gezin tot een van de vermelde groepen hoort, vragen we je om de inschrijvingen voor de paasvakantie in i-School in te geven vanaf maandag 30 maart om 18.00 uur tot uiterlijk woensdag 1 april om 18.00 uur. Je vindt de link van in i-School.

Contacteer ons als je hiermee problemen hebt.

Om organisatorische redenen vragen we om niet alleen de dagen dat u opvang nodig heeft door te geven, maar ook het begin- en eind uur van uw opvangvraag door te geven. Dit is indicatief en dus niet bindend.

Bijkomende inschrijvingen en/of annulaties voor de paasvakantie kan je na woensdag 1 april om 18.00 uur nog steeds ingeven in i-School.

Je kunt je vraag naar opvang best zo snel mogelijk doorgeven zodat we ons kunnen organiseren volgens de richtlijnen van de overheid.

Als je om een zeer specifieke reden toch opvang nodig hebt zonder dat je tot een van bovenstaande groepen hoort, vragen we je om vooraf contact te nemen met de coördinatoren van de kinderopvang. Dan zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

Geen frietjes/soep tijdens de paasvakantie

Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om tijdens de paasvakantie in te schrijven voor een middagmaal; dus geen frietjes noch soep. Wij vragen je om zelf een lunch te voorzien. De overige snacks (tienuurtje en vieruurtje) blijven wel behouden.

Nieuwe inschrijvingen

Heb je nog geen inschrijvingsdossier bij Pinokkio, registreer je dan eerst in i-School en neem telefonisch contact op met de dienst kinderopvang voor verdere afspraken.

Hoeveel kost de opvang?

Tarieven op schoolvrije dagen of vakantiedagen

  Gezin met 1 kind in het IBO Gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in het IBO
Volledige dag (langer dan 6 uur) € 10,50 € 7,88
Halve dag (tussen 3 uur en 6 uur) € 6,50 € 4,88
Eénderde dag (minder dan 3 uur) € 4,50 € 3,38

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan een sociaal tarief gehanteerd worden. Dit is 50% van de ouderbijdrage.

Op welke locaties is er opvang?

Beide opvanglocaties van BKO Pinokkio (Hulst en centrum) zijn open zijn van 06.45-19.00 uur.

Kinderen zullen enkel opgevangen worden in hun vaste opvanglocatie door de eigen begeleiding. We zorgen voor extra ondersteuning vanuit vrijwilligers (leerkrachten, kinderbegeleiding van de voorschoolse opvang) indien nodig.

Welke voorzorgsmaatregelen nemen we?

We doen de nodige inspanningen, om het risico op besmetting absoluut in te perken.

 • op praktisch vlak willen we zoveel mogelijk kinderen in vaste contactbubbels samen laten spelen, om het risico op besmetting in te perken;
 • opvanglocatie Pinokkio centrum en Pinokkio Hulst zijn beide geopend tijdens de paasvakantie;
 • de kinderen spelen zoveel mogelijk in vaste speelgroepen;
 • personeelswissel in de speelgroepen wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • we houden de huidige maatregelen aan rond extra hygiëne, met bijzondere aandacht voor het afstand houden en handhygiëne;
 • zieke kinderen en kinderen uit risicogroepen kunnen niet terecht in de opvang.

Medewerking ouders

We vragen hierbij ook jouw medewerking:

 • brengen en afhalen van je kind(eren) gebeurt in de inkomsas;
 • vergeet het invullen van het aanwezigheidsregister niet;
 • annuleer de opvang bij ziekte van je kind(eren);
 • als je kind ziek wordt tijdens de opvang, vragen we je om je kind snel te komen halen (niet door de grootouders).

Het team van Kinderopvang Pinokkio doet er alles aan, om naast het toepassen van de vermelde afspraken, de vertrouwde kwaliteitsvolle opvang aan te bieden aan de kinderen van de vermelde groepen.

Voor verdere vragen of toelichting kan je terecht bij Kathelijn Mollen of Rudy Brockmans, coördinatoren van Kinderopvang Pinokkio, 013 67 30 67, pinokkio.onthaal@tessenderlo.be.

Nieuwsoverzicht