naar top

Beslissingen lokaal bestuur Tessenderlo - 12 maart

17 maart ’20 (di)
Wil je weten waarmee het lokaal bestuur van jouw gemeente bezig is? Hier lees je elke week een kort verslag over beslissingen die door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau werden genomen.

Privacyverklaring WZC Heuvelheem

Om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te kunnen aanbieden, verwerkt WZC Heuvelheem persoonsgegevens. WZC Heuvelheem neemt de verantwoordelijkheid voor het beschermen van deze informatie. In de privacyverklaring die het bestuur goedkeurde, belooft het woonzorgcentrum enkel gegevens te bewaren die nodig zijn voor het aanbieden van de dienstverlening en de bewaartermijnen te bewaken. Bovendien neemt WZC Heuvelheem alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle ingezamelde informatie beschermd wordt tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.

Onderhoud gemeentewegen 2020

Naar jaarlijkse gewoonte worden in 2020 ook heel wat wegen onderhouden. Afhankelijk van de staat van het wegdek worden bijvoorbeeld asfalt- of betonverharding afgefreesd, nieuwe toplagen aangelegd, verfmarkeringen aangebracht en fietspaden ingekleurd.

Het gaat over volgende wegen:

  • Heiveld, deel vanaf rond punt tot aan nummer 10, en het deel loodrecht op Sparrenweg tot aan de pijpenkop (inclusief pijpenkop) en het deel tussen pijpenkop en Heiveld 10
  • Spoorwegstraat vanaf Stationstraat tot aan Begijnenwinning, en deel loodrecht op Spoorwegstraat tot aan Rodeheide
  • Waterstraat, ter hoogte van nummer 24
  • Toegangsweg ’t Kraanhof aan de zijde van de Geelsebaan vanaf Geelsebaan tot aan kinderopvang Pinokkio
  • Everslag vanaf Schoterweg  tot aan Everslag 25 (waar de rioleringswerken begonnen zijn)
  • Engsbergseweg  van nummer 12 (waar deel Engsbergseweg schuin naar Rodeberg doodloopt) tot nummer 20 (bijna aan Eggers)

Het onderhoud van de gemeentewegen wordt toegewezen aan de economisch meest voordelige bieder, namelijk Grizaco uit Hasselt, voor een bedrag van € 217.787,11, incl. BTW.

De uitvoering van de werken is gepland vanaf 30 maart, voor een periode van dertig werkdagen. Momenteel is onduidelijk of de uitvoering van de werken in die periode effectief doorgaat.

Plannen aanleg urnenbos Hoogveld krijgen vorm

De gemeentelijke Groendienst werkt momenteel aan de plannen van het urnenbos. Het urnenbos zal aangeplant worden met hoofdzakelijk inheemse klimaatbomen uit het project "Ruimte voor Bomen" van Centrum Duurzaam Groen. De bomen zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, eind maart geplant worden.

De bomen worden in natuurlijk verband gepland voor een verwilderd uiterlijk. De groei wordt bijgestuurd door ecologisch beheer. Ook de onderbegroeiing zal een natuurlijk uitzicht hebben. Ook worden er voorjaarsbloeiers en najaarsbloeiers aangeplant die voor mooie kleuren zorgen. Er zal bij de aanplanting rekening gehouden worden met het onderhoudsgemak. 

In het bos zullen alleen vergankelijke urnen gebruikt worden. Het ingraven zal anoniem gebeuren: er komen geen gedenkstenen of naamplaatjes. Er kunnen ook geen bloemstukken en dergelijke in het bos gelegd worden maar er komt wel de mogelijkheid om dit aan een landschapselement te plaatsen.

Tessenderlo neemt deel Earth Hour

Earth hour is een wereldwijde sensibiliseringscampagne die mensen bewust wil maken van energieverspilling.

Op zaterdag 28 maart wordt daarom in Tessenderlo vanaf 19.00 uur overgeschakeld op het nachtregime. Dat wil zeggen dat 30% van de openbare verlichting wordt uitgeschakeld. 

Rode Kruis Tessenderlo verkoopt stickers van 23 april tot 7 mei

Het Rode Kruis organiseert elk jaar een stickeractie in onze gemeente. Ook dit jaar zullen ze van donderdag 23 april tot en met donderdag 7 mei stickers verkopen aan kruispunten, ronde punten, op de openbare markt en in de winkelstraten.

Lokaal bestuur Tessenderlo werkt met Rode Kruis samen rond “hartveilige gemeente”. Met de opbrengst van de stickeractie werden eerder al AED-toestellen voor openbare plaatsen in Tessenderlo gekocht.

Tafels en stoelen voor ’t Loois Hulphuis

Het lokaal bestuur geeft 22 stoelen, 6 tafels en een afsluitbare kast in bruikleen aan ’t Loois Hulphuis zodat ze de voedselbedeling in hun nieuwe lokaal aan de Hofstraat kunnen verderzetten.

Nieuwsoverzicht
CBS

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 70
e-mail
secretariaat@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur