naar top

Beslissingen lokaal bestuur Tessenderlo - 28 november

03 december ’19 (di)
Wil je weten waarmee het lokaal bestuur van jouw gemeente bezig is? Hier lees je elke week een kort verslag over beslissingen die door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau werden genomen.

Jaaractieplan 2020 intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) de Merode

De projectvereniging De Merode is een intergemeentelijk samenwerkingsverband waaraan de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo deelnemen.

De IOED heeft als opdracht de deelnemende gemeentebesturen te ondersteunen in hun onroerend erfgoedbeleid.

In de loop van 2020 zal de IOED de Merode zich in de eerste plaats concentreren op de verdere uitbouw van de eigen onroerend-erfgoedwerking ter ondersteuning van het onroerend-erfgoedbeleid van elk van de acht gemeenten.

Hierbij zal er specifieke aandacht gaan naar:

  • de verdere ontwikkeling en uitbouw van het netwerk;
  • naar lokale en bovenlokale projectwerking;
  • naar het ontwikkelen van een goede communicatie;
  • naar het creëren van een lokaal draagvlak voor zowel bouwkundig, landschappelijk als archeologisch erfgoed.

900 jaar Norbertijnen in de Merode

In 2021 bestaat de Norbertijnengemeenschap 900 jaar. De Norbertijnenabdijen van Tongerlo en Averbode liggen in het gebied De Merode. In 2021 wil De Merode graag de Norbertijnen in de kijker zetten door de lancering van een toeristisch aanbod met de beleving in De Merode als toeristisch-recreatief landschapspark als doel.

De intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst De Merode laat momenteel een onderzoek uitvoeren naar het erfgoed van de Norbertijnen en naar hun impact in het gebied. Dit onderzoeksproject startte in het najaar van 2019 en heeft als einddatum juni 2020. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden als inhoud om de toeristisch-recreatieve beleving van het Landschapspark De Merode mee vorm te geven. 

Verbouwing infopunt gemeentehuis

Het gemeentehuis onderging de voorbije jaren al meerdere verbouwingen. Zo werd de rechterkant (waar onder andere de afdeling Grondgebiedzaken zijn kantoren heeft) volledig vernieuwd.

De komende beleidsperiode is de linkerkant van het gemeentehuis aan de beurt. Daar krijgen de afdeling Welzijn en de dienst Communicatie & Onthaal onderdak. Er komt ook een infopunt dat zal instaan voor het onthalen, beantwoorden van eerstelijnsvragen en doorverwijzen van burgers.

De studieopdracht die voorafgaat aan deze verbouwing werd toegewezen aan architectenbureau Jacobs-Sneyers.

Samen met de architecten wordt de studie verder uitgewerkt tot een concreet plan dat nog tijdens de huidige bestuursperiode (2020-2025) zal worden uitgevoerd.

Nieuwe data gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

In principe vinden alle raadszittingen plaats op de laatste maandag van de maand. Omwille van schoolvakanties, kermismaandag en de eindejaarsperiode zijn er in 2020 wijzigingen.

In 2020 zijn er zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op:

-      maandag 27 januari;
-      maandag 2 maart;
-      maandag 30 maart;
-      maandag 27 april;
-      maandag 25 mei;
-      maandag 29 juni;
-      maandag 31 augustus;
-      maandag 28 september;
-      dinsdag 27 oktober;
-      maandag 7 december. 

Hervorming culturele adviesraden naar Cultuurplatform

De gemeentelijke Cultuurdienst, cultuurcentrum het LOO en de gemeentelijke bibliotheek werden al een tijdje geleden samengevoegd onder de naam “cultuurhuis”. Op dit moment werken de gemeentelijke Cultuurraad, de adviescommissie Culturele Infrastructuur en de Bibliotheekcommissie nog apart.

Vanaf 2020 worden deze raden samengevoegd tot één adviesorgaan: het Cultuurplatform. Met het Cultuurplatform wil men, naast inspraak aan afgevaardigden uit de cultuurverenigingen, ook inspraak geven aan niet-georganiseerde cultuurbeoefenaars.

Het cultuurplatform bestaat uit:

  • zeven individuele gebruikers;
  • zeven personen uit het verenigingsleven;
  • de schepen van cultuur (zonder stemrecht);
  • één medewerker cultuurhuis (zonder stemrecht).

Studeren in ’t Muuzaaike

In juni 2019 bood het bestuur voor het eerst een studeerplek aangeboden. Op vraag van de Jeugdraad stelt het bestuur de komende studeerperiodes ’t Muuzaaike open:

  • van 27 december 2019 tot met 30 januari 2020 (uitgezonderd 18 januari 2020);
  • van 25 mei tot 30 juni.

Studenten kunnen er terecht van 08.00 tot 20.00 uur. Naast een locatie en de nodige elektriciteitsvoorzieningen worden ook koffie en water aangeboden.

Op vraag van de Jeugdraad ging het bestuur ook al akkoord om ’t Muuzaaike eind 2020 en in 2021 te openen als studeerplek.

Nieuwsoverzicht
CBS

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 70
e-mail
secretariaat@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur