naar top

Beslissingen GR en RMW - 25 november

29 november ’19 (vr)
Wil je weten waarmee het bestuur van jouw gemeente bezig is? Hier lees je elke week een kort verslag over beslissingen die door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn werden genomen.

Lokaal bestuur Tessenderlo sluit samenwerkingsovereenkomsten met Agentschap Integratie en Inburgering, Opvoedingswinkel, Wijk-werken en Duwolim.

 • Agentschap Integratie en Inburgering

Er bestaat al langer een informele samenwerking tussen het Agentschap Integratie- en inburgering en ons lokaal bestuur. Het Agentschap wil deze samenwerking nu graag vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020-2025.

Deze samenwerking houdt bijvoorbeeld in dat het lokaal bestuur gebruik kan maken van het aanbod van de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht en de dienst Sociaal Tolken en Vertalen vanuit het Agentschap. Inburgeraars kunnen ook doorverwezen worden naar het Agentschap voor Nederlandse lessen.

Ook VriendENtaal, een initiatief waar inburgeraars aangemoedigd worden om de Nederlandse taal te oefenen, is een initiatief van het Agentschap Integratie en Inburgering. In Tessenderlo kunnen anderstaligen hiervoor elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur terecht in cultuurhuis | Rodeheide.

 • Opvoedingswinkel West-Limburg

Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Molenberg maakte een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2020-2025. Met deze nieuwe overeenkomst wordt een antwoord geboden op opvoedingsvragen.

Elke gemeente, die een samenwerking afsluit met Opvoedingswinkel West-Limburg, betaalt daarvoor een vergoeding. Hiermee wordt, samen met de financiële steun van de Vlaamse gemeenschap, de werking van de Opvoedingswinkel betaald.

Voor Tessenderlo bedraagt deze vergoeding € 6.858,00 per jaar.

Hier lees je meer over de Opvoedingswinkel.

 • Wijk-Werken West-Limburg

Wijk-werken heeft als doel werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen. Lokaal bestuur Tessenderlo zet de samenwerking met Werk-wijken West-Limburg ook in de komende bestuursperiode verder. Wijk-werkers worden bijvoorbeeld ingezet bij het cultuurhuis en in het dienstencentrum.

Hier lees je meer over Wijk-werken.

 • Duwolim

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid stelt dat de gemeente inwoners met vragen over wonen moet kunnen informeren, adviseren en begeleiden. Daarom moet de gemeente een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is binnen de gemeente.  Voor de provincie Limburg werd Duwolim als energiehuis erkend.

Het energieloket voorziet volgende dienstverlening voor onze gemeente:

 • sensibilisering en informatie met betrekking tot energie;
 • expertisecel voor het gemeentelijke woonloket waar de medewerkers van het woonloket kunnen inbellen met vragen over energie;
 • opleidingen voor gemeentelijk personeel;
 • organisatie van thematische spreekuren, bijvoorbeeld keuze energieleverancier;
 • energiescans;
 • renovatiebegeleiding;
 • bouw- en renovatieadvies;
 • Vlaamse energieleningen.

 

Dokter Bertels wordt coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) in WZC Heuvelheem

Vanaf 1 januari 2020 staat dokter Evelien Bertels het woonzorgcentrum bij op medisch vlak. Dokter Bertels heeft het certificaat van de erkende CRA-opleiding en werkt daarnaast als huisarts in haar praktijk in Hulst.

 

Verdeling subsidies voor jeugd- en seniorenverenigingen en verenigingen die niet zijn aangesloten bij een erkende adviesraad goedgekeurd.

 • De gemeenteraad keurde het voorstel van de jeugdraad voor het verdelen van de subsidies goed. € 40.942,00 aan subsidies worden, volgens het subsidiereglement, verdeeld onder acht jeugdverenigingen, jeugdkampeercentrum Jagershuis en jeugdhuis Tessloo.
 • Ook de verdeling van de subsidies voor de seniorenvereniging werd goedgekeurd. Voor de seniorenverenigingen wordt er € 3.769,00 verdeeld onder acht seniorenverenigingen. De seniorenraad zelf vraagt € 1.700,00 voor de eigen werking. Hiermee worden allerlei activiteiten zoals het sinterklaasconcert, een uchternamiddag en allerlei infosessies georganiseerd. Het overige bedrag wordt evenredig verdeeld waardoor elke vereniging € 258,62 aan subsidies krijgt.

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hulsterweg definitief aanvaard

Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 8 april tot 7 juni 2019 konden bezwaarschriften ingediend worden. De Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) formuleerde op basis van de bezwaarschriften en het advies van de Provincie Limburg en het Departement Omgeving een gemotiveerd advies bij het dossier. Het bestuur besliste om een deel van dit advies te volgen en het RUP gedeeltelijk aan te passen.

Het aangepaste RUP voor de Hulsterweg werd definitief aanvaard door de gemeenteraad.

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Binnenhof voorlopig aanvaard

Studiebureau Arcadis lichtte tijdens de gemeenteraad het RUP Binnenhof toe. Het RUP werd voorlopig aanvaard waardoor de procedure nu verdergezet kan worden.

Begin volgend jaar wordt er een openbaar onderzoek van zestig dagen opgestart en zijn de plannen raadpleegbaar voor geïnteresseerden. Na sluiting van het openbaar onderzoek, geeft de Gecoro advies en kan het plan in de loop van 2020 definitief aanvaard en goedgekeurd worden.

 

Onderhoud gemeentewegen in 2020

De gemeenteraad keurde de prijsvraag voor het onderhoud van gemeentewegen in 2020 goed. De opdracht zal worden gegund door een openbare procedure. Dat wil zeggen dat alle aannemers binnen een bepaalde klasse, in dit geval klasse 2 en hoger, mogen deelnemen aan de prijsvraag. De toewijzing gebeurt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Het gaat bijvoorbeeld over onderhoudswerken waarbij een nieuwe toplaag asfalt wordt voorzien. Onder andere de Engsbergseweg tussen Eggers en de grens met Diest, een deel van Heiveld, Spoorwegstraat en Everslag en de toegangsweg naar BKO Pinokkio worden in 2020 onder handen genomen.

Nieuwsoverzicht
beslissingen

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 70
e-mail
secretariaat@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur