naar top

Beslissingen lokaal bestuur Tessenderlo - 10 oktober

18 oktober ’19 (vr)
Wil je weten waarmee het bestuur van jouw gemeente bezig is? Hier lees je elke week een kort verslag over beslissingen die door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau werden genomen.

Opnieuw Sintemettetoet met snoepregen en Sintemettevuur

Op zaterdag 9 november, van 18.15 tot 20.45 uur, is er de jaarlijkse Sintemettestoet. Deelnemers kunnen verkleed met de stoet meewandelen van 't Muuzaaike naar de Markt. Op de Markt wordt de zomerpop verbrand en vanuit de raadzaal regent het snoepjes. Er worden prijzen uitgedeeld aan diegenen die het mooist verkleed zijn binnen het thema “rariteiten”.

Om het effect van het vuur te vergroten besloot het gemeentebestuur om ook dit jaar de lichten op de markt te doven.

Aanpassingen mobiliteit en veiligheid THES

Het college neemt, op advies van brandweer en politie, enkele mobiliteits- en veiligheidsmaatregelen op en rond de terreinen tijdens risicowedstrijden van THES:

  • parkeerverbod aan de parking van de gevechtsportzaal vanaf 12.00 uur;
  • parkeerverbod aan de Blekerstraat;
  • het parkeerverbod in de Groenstraat wordt tijdelijk afgedekt waardoor parkeren daar wordt toegelaten;
  • de straat Baal wordt anderhalf uur vooraf afgesloten;
  • op korte termijn wordt een aanpassing van de verlichting op Baal gevraagd bij Fluvius; 
  • in afwachting wordt bij risicomatchen een lichtmast gehuurd;
  • op langere termijn wordt de verlichting van de straat Baal beoordeeld in functie van de heraanleg van de parking aan de kant van de tennisvelden.

Opmaak masterplan Tusvoort – Terbeemden

In 2018 werd op vraag van de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen (KBM) de mogelijkheid van het realiseren van een nieuw sociaal woonproject tegen 2025 besproken. De Kantonnale bouwmaatschappij beschikt in Tusvoort en Terbeemden over enkele gronden. De aangrenzende gronden zijn eigendom van het gemeentebestuur.

Om de mogelijkheden in dit gebied te onderzoeken moet een masterplan opgemaakt worden alvorens een RUP-procedure (ruimtelijk uitvoeringsplan) op te starten. Voor een dergelijk masterplan wil de KBM een studiebureau aanstellen.

Er wordt voorgesteld om, rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, de opdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige offerte: De Gouden Liniaal Architecten bvba uit Genk.

Het opmaken van het masterplan kost € 15.730,00 inclusief BTW. Lokaal bestuur Tessenderlo betaalt de helft van deze kosten, de andere helft van de kosten wordt betaald door de KBM.

Nieuwsoverzicht
beslissingen

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 70
e-mail
secretariaat@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 16.30-19.00 uur