naar top

Gemeentebestuur ondersteunt viering jubilea Looise verenigingen

10 september ’19 (di)
Wist je dat het gemeentebestuur tussenkomt in de kosten van de viering van een jubileum van een vereniging uit Tessenderlo?

Elke vereniging van Tessenderlo aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad krijgt bij de viering van haar 10-, 25-, 50- en 75-jarig bestaan een tussenkomst van € 5,00 per bestaansjaar als tussenkomst in de kosten van de viering. Vanaf het 100-jarig bestaan, worden verenigingen elke 25 jaar bijkomend officieel ontvangen op het gemeentehuis.

Verenigingen die hiervoor in aanmerking komen, doen hun aanvraag bij de gemeentelijke adviesraad waartoe zij behoren en het college van burgemeester en schepenen kent deze gunst toe.

Een aanvraag wordt minsten één kalenderjaar voorafgaande aan de viering ingediend en bevat minimum onderstaande gegevens:

  • een kopie van de oprichtingsakte van de vereniging;
  • een beknopt overzicht van het doel en de werking van de vereniging;
  • een omschrijving van de viering of de feestelijkheden.
Nieuwsoverzicht