naar top

Tessenderlo heeft één van de grootste losloopbossen voor honden in Vlaanderen

31 augustus ’19 (za)
Vanmorgen, zaterdag 31 augustus, werd het losloopbos voor honden in natuurgebied Gerhagen officieel geopend. Het 7,5 ha grote omheinde bos heeft 4 ingangspoorten waarvan één voor de apart afgesloten puppyzone voor honden jonger dan 6 maanden. Het hondenlosloopbos is voor iedereen toegankelijk.

Hoewel de hond geëvolueerd is tot voornamelijk gezelschapsdier zijn z’n oerinstincten nog steeds dezelfde. Z'n natuurlijke behoeften zijn onder andere speuren naar geuren, jagen, rennen en spelen. Een hond heeft nood aan tijd in de natuur.

Aan de realisatie van het losloopbos hangt een prijskaartje van €30.000. Dit is mogelijk gemaakt door een cofinanciering van gemeente Tessenderlo, plattelandsproject de Merode en provincie Limburg.

“Aanleiding voor de realisatie van het losloopbos waren de aanhoudende inbreuken op de aanlijnplicht van honden in het natuurgebied”, verklaart burgemeester Fons Verwimp.  “De recreatieve druk op de natuurgebieden is groot. Iedereen komt graag buiten, zo ook in natuurgebied Gerhagen. De algemene aanlijnplicht voor honden is belangrijk voor de veiligheid van alle natuurliefhebbers en om planten en dieren te beschermen. Een hond mag dan wel afgericht zijn, er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Tessenderlo is een hondvriendelijke gemeente en het bestuur wil niet enkel repressief optreden maar wil vooral een alternatief bieden aan alle baasjes en hun trouwe viervoeters. Het losloopbos is ook een ideaal compromis om een natuurlijke losloopruimte en natuurbehoud te combineren. Losloopweides zijn genoegzaam gekend. Het unieke aan deze zone is, dat het een losloopbos is. De honden zijn meer op zichzelf en kunnen hun instincten volop botvieren. Een ideale plaats waar de hond tot rust kan komen en even kan ontsnappen aan de dagelijkse sleur.”

De regie voor de realisatie van het losloopbos was in handen van Regionaal Landschap Lage Kempen en de uitvoering in het veld werd gerealiseerd door de parkrangers van de sociale tewerkstelling De Winning uit Lummen.

Burgemeester Fons Verwimp benadrukt: “Deze samenwerking met beide organisaties zorgt reeds jarenlang voor kwaliteitsvolle exploitaties en ik hoop van harte dat deze samenwerking ook de volgende beleidsjaren kan verder gezet worden”.

De burgemeester vervolgt: “Graag wil ik een dankwoord richten aan de hondenschool De Drie Linden die het peterschap aanvaardde over het losloopbos van Gerhagen. Zij engageren zich om het losloopbos te promoten en onderschrijven het reglement. Hiermee hebben zij een voorbeeldfunctie die niet beperkt blijft tot het losloopbos maar zich uitspreidt over gans Gerhagen. Zij zorgen zodoende voor een sociale controle en zijn als het ware de ogen en oren binnen het gebied. Deze vrijwilligers engageren zich het hele jaar door om de kwaliteit van het losloopbos te bewaken en elkaar te inspireren om de relatie met honden in het algemeen en het losloopbos in het bijzonder naar een nóg hoger niveau te tillen.’

Het hondenlosloopbos Gerhagen voldoet aan dezelfde nood en vraag als de meer gekende hondenweiden. De Limburgse provinciale dienst Welzijn heeft doorheen de jaren heel wat deskundigheid en ervaring opgebouwd wat betreft hondenweiden.

“De vraag naar losloopzones voor honden in een groene omgeving is  groot. In Limburg ondersteunt en adviseert de provinciale dienst Dierenwelzijn reeds jaren de gemeenten bij de aanleg en gebruik van hondenweiden. De praktijk leert ons dat investeren in een mooie hondenweide zonder duidelijk reglement het doel voorbij schiet. Het belangrijkste is niet de grootte van een weide of in dit geval bos maar wel hoe de weide georganiseerd is én hoe nauwgezet hondenbaasjes de regels volgen. Daarom ben ik heel blij met dit initiatief van hondenlosloopbos en vooral ook met de manier van hoe het is gerealiseerd", aldus gedeputeerde Bert Lambrechts.

Ook het provinciaal domein Nieuwenhoven werd in het verleden met dezelfde problematiek geconfronteerd. Mede op basis van het onderzoek van Lize Vanhengel, bachelor Agro- en Biotechnologie Groenmanagement (PXL Hasselt), stelde de Limburgse provinciale dienst Dierenwelzijn hier duidelijke richtlijnen op voor gebruikers en worden deze goed zichtbaar gecommuniceerd bij de ingang van de hondenweide.

De provincie Limburg heeft 27 ha in eigendom in Gerhagen en zetelt hierdoor ook in de Gerhagencommissie. Natuurgebied Gerhagen is gelegen in het meest westelijk gelegen puntje van Limburg. Tessenderlo is ook de enige Limburgse gemeente in het plattelandsproject de Merode dat zich uitstrekt over 9 gemeenten en 3 provincies.

“Tessenderlo is de poort tot de Merode maar is ook de toegangspoort tot de provincie Limburg. Een dubbele gastrol waar wij bijzonder fier op zijn”, zegt burgemeester Fons Verwimp.

“De metamorfose die Gerhagen de voorbije jaren heeft ondergaan, illustreert perfect waartoe zo’n grote samenwerking kan leiden. En zo vind je verspreid over het hele Merode-gebied tientallen voorbeelden. De gemeente Tessenderlo was van in het begin nauw betrokken bij het plattelandsproject de Merode en is altijd een zeer loyale én een zeer actieve partner geweest. Het is een gemeente die heel enthousiast steeds met nieuwe initiatieven voor de dag blijft komen, zoals ook dit hondenlosloopbos. Dit hondenlosloopbos is een relatief kleine investering met een meerwaarde voor de hele regio. Proficiat aan de initiatiefnemers. Dit is een initiatief waar iederéén iets aan heeft. Het is een realisatie die bovendien heel dicht bij de mensen staat. alleen wie een hond heeft, maar iedereen zal hier plezier aan beleven”, stelt gedeputeerde Kathleen Helsen van provincie Antwerpen die de trekkersrol opneemt binnen dit prinsheerlijk platteland.

Tot slot nog een eindwoord van de coördinator van Poort Gerhagen, Jan Verheyen: “We zullen het losloopbos na één jaar evalueren samen met de partners. Indien het nodig is, kunnen en zullen er bijkomende maatregelen getroffen worden. Wij willen onze hondenlosloopzone in topconditie houden. Maar we zijn ook realistisch en beseffen heel goed dat dit losloopgebied niet zaligmakend is. Er zullen zeker nog conflicten zijn. De baasjes blijven uiteindelijk verantwoordelijk en moeten hun trouwe vriend steeds goed in het oog houden. En buiten het losloopbos blijft natuurlijk de aanlijnplicht gelden en zullen er vanaf nu ook controles uitgevoerd worden.”

Bekijk hier de foto's van de inhuldiging

Nieuwsoverzicht
inhuldiging

Openingsuren & contact

dienst Gerhagen

adres
Bosmuseum - Zavelberg 103980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 02 42
Fax fax
013 67 36 93
e-mail
jan.verheyen@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Lees meer artikels over