naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeentelijke bouwgronden te koop in de Schoorstraat (Engsbergen)

15 juli ’19 (ma)
Het gemeentebestuur verkoopt 22 bouwgronden in Engsbergen uit de gemeentelijke verkaveling Schoorstraat (fase 2).

De nieuwe verkaveling bevindt zich aan de rand van de woonkern van Engsbergen en grenst aan de bossen van Gerhagen. Je kunt de verkaveling bereiken via de Schoorstraat.

Er is een sterke nadruk op het groene karakter van de omgeving. Omwille van de ligging van het woongebied wordt open en halfopen bebouwing voorzien.

De verkaveling omvat 20 loten voor open bebouwing en twee loten voor halfopen bebouwing.

De prijzen van de bouwgronden variëren van € 72.839,07 tot € 114.707,37 met een gemiddelde verkoopprijs van € 85.293.88.

Hoe verloopt de verkoop?

De verkoop gebeurt volgens de bepalingen uit het gemeentelijk reglement op de toewijzingsnormen (2015) en de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019.

Er wordt gewerkt met een puntensysteem: de kandidaat-koper met het hoogst aantal punten krijgt de eerste keuze bij het toewijzen van een bouwgrond. 

Wie kan een grond kopen?

Zowel inwoners van Tessenderlo als niet-inwoners komen in aanmerking voor de aankoop van een gemeentelijke bouwgrond. Ook wie al een woning of bouwgrond in volledige of gedeeltelijk eigendom heeft, komt in aanmerking. 

Wat zijn de voorwaarden?

Aan de verkoop van een gemeentelijke bouwgrond zijn ook enkele voorwaarden verbonden. De op te richten woning moet bewoond zijn binnen een termijn van zeven jaar na het verlijden van de authentieke akte. Als niet aan de woonverplichting voldaan wordt, moet je een schadevergoeding betalen aan de gemeente.

Je moet ook schadevergoeding betalen als de gemeentelijke bouwgrond met de woning gedurende de eerste vijftien jaar verkocht of overgenomen wordt door één van de kopers. 

Hoe kan je inschrijven?

De informatiebrochure en het inschrijvingsformulier kan je afhalen bij de afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid tot en met 13 september.

Je vindt deze documenten ook hieronder.

Inschrijvingsdatum?

De kandidaturen moeten verplicht op het inschrijvingsformulier, aangetekend en onder gesloten omslag, uiterlijk op 13 september verstuurd worden naar:

College van burgemeester en schepenen
Verkoop bouwgronden Schoorstraat fase 2 – oproep 2019
Markt 15A
3980 TESSENDERLO

De postdatum geldt als bewijs.

Nieuwsoverzicht
plan

Openingsuren & contact

afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 74
e-mail
ruimtelijkeordening@tessenderlo.be
Vandaag gesloten

Let op: dienstverlening alleen op afspraak!

Lees meer artikels over