naar top

Oproep kandidaten Gecoro

02 mei ’19 (do)
Nu de beleidsorganen van het lokaal bestuur (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, vast bureau, college van burgemeester en schepenen, BCSD) gestart zijn, worden ook de gemeentelijke overlegorganen opnieuw samengesteld. Zo kan je je nu kandidaat stellen om deel uit te maken van de Gecoro.

De Gecoro (afkorting van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) is een politiek onafhankelijke adviesraad. De adviesraad geeft advies aan de beleidsorganen over de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening van de gemeente.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft de Gecoro allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, zoals het geven van advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen en andere vraagstukken rond ruimtelijke ordening.

Hoe werkt de Gecoro?

 • De Gecoro bestaat uit deskundigen en uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.
 • Het aantal leden is vastgesteld op dertien, waarvan zeven deskundigen.
 • De kandidaturen worden door de gemeenteraad beoordeeld. Die duidt uit de kandidaten een voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers en een vaste secretaris aan.
 • Niet meer dan twee derde van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.
 • Ook deskundigen van buiten Tessenderlo kunnen lid zijn van de Gecoro.
 • Leden worden benoemd voor zes jaar.
 • De Gecoro vergadert gemiddeld vijf keer per jaar, meestal ’s avonds, en meestal op een donderdag.

Wie zoeken we?

 • Heb je voeling met wat er leeft in Tessenderlo?
 • Kan je aantonen dat je inzicht hebt in ruimtelijke ordening en planning aan de hand van competenties, professionele of beleidsmatige ervaring, opleidingen,...?
 • We zoeken ook speciaal naar een deskundige die voeling heeft met jeugd en gezinnen, die kan meedenken rond wonen, mobiliteit en gebruik van openbare ruimte.
 • Ben je communicatief en kan je luisteren zonder vooringenomen te zijn?
 • Ben je bereid om tijd vrij te maken om deel te nemen aan vergaderingen van de Gecoro en hiervoor vooraf de nodige documenten en rapporten door te nemen?

Ben jij kandidaat? Stuur dan een brief of mail met je motivatie. Die mag je ondersteunen door een diploma, beroepservaring en/of andere ervaring en beschikbaarheid.

Kandidaturen

Stuur je kandidatuur met motivatie vóór 14 juni via een brief naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 15A, 3980 TESSENDERLO of per mail naar ruimtelijkeordening@tessenderlo.be.

Inlichtingen

Meer inlichtingen krijg je bij de afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid, gemeentehuis, Markt 15A, 013 35 33 83, ruimtelijkeordening@tessenderlo.be

Nieuwsoverzicht
invullen

Openingsuren & contact

afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 74
e-mail
ruimtelijkeordening@tessenderlo.be
Vandaag gesloten