naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuws van het Huis van het Kind

14 februari ’19 (do)
In 2017 werd de aftrap gegeven voor het project “Huis van het Kind Tessenderlo”. Wat is er nieuw?

Huis van het Kind Tessenderlo brengt organisaties en initiatieven die actief zijn op het vlak van gezinsondersteuning binnen Tessenderlo samen. De nadruk ligt op een goede samenwerking en doorverwijzing tussen verschillende diensten.

Huis van het Kind Tessenderlo vormt een sterk netwerk met als doel (aanstaande) ouders, kinderen én jongeren te ondersteunen op het vlak van welzijn en gezondheid. Huis van het Kind Tessenderlo wil een aanspreekpunt zijn dat (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren kan helpen of zonder omwegen kan doorverwijzen naar de juiste instanties. 

Subsidies

Ook in 2019 gaat de uitbouw van het Huis van het Kind verder. Ondertussen werd het subsidiedossier goedgekeurd waardoor Tessenderlo jaarlijks kan rekenen op een subsidie van om en bij de € 7.000,00. De stuurgroep gaat dit budget optimaal benutten en zet verder in op preventieve gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning, twee belangrijke pijlers binnen het Huis van het Kind. 

Bruggen bouwen

Eén op tien kinderen in Tessenderlo leeft in armoede. Huis van het Kind Tessenderlo wil onderzoeken hoe het is om als kind in armoede te leven. Zo kunnen we inspelen op hun noden.

Huis van het Kind Tessenderlo wil ook bruggen bouwen tussen Kind en Gezin en de scholen zodat ouders niet steeds opnieuw hun situatie moeten uitleggen. Samen met de scholen, kind en gezin, het sociaal huis, de CLB’s en expertisecentrum opvoedingsondersteuning EXPOO wordt momenteel bekeken hoe dit in de toekomst beter kan. 

Vangnet voor jongeren

Het Huis van het Kind wil een vangnet creëren voor elke jongere in Tessenderlo zodat ze op een veilige manier kunnen ontwikkelen. Dat willen we doen door meer aanbod te creëren voor jongeren en het aanbod dat al bestaat beter bekend te maken. Zo worden sinds kort alle activiteiten van het cultuurhuis voor kinderen en jongeren gelinkt met de website van het Huis van het Kind. 

Inzetten op (T)huiswerkbegeleiding

Huis van het Kind Tessenderlo wil de werking van de (T)huiswerkbegeleiding verder uitbouwen zodat er nog meer kinderen begeleid kunnen worden. Daarom worden er extra middelen ingezet voor de zoektocht naar (T)huiswerkbegeleiders. Deze vrijwilligers helpen kinderen uit de basisscholen met hun huiswerk in hun eigen thuisomgeving. Lijkt het helpen van kinderen met hun huiswerk je wel wat? Stel je dan zeker kandidaat! 

 

www.huisvanhetkindtessenderlo.be

Nieuwsoverzicht
website

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Postadres: Markt 15A (te bereiken via Gerhagenstraat 39)3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 66 17 50
e-mail
info@ocmwtessenderlo.be
Vandaag gesloten

Lees meer artikels over