naar top

Bosdunning Gerhagen 2019

13 februari ’19 (wo)
In 2019 zijn er bosdunningen gepland in Gerhagen. Gelukkig worden de bomen niet “zo maar” gekapt maar zorgen deze werken voor het herstel van de natuur en maken deel uit van een doordacht en duurzaam bosbeheerplan.

Dunning is één van de belangrijkste beheermaatregelen in het bosbeheer. Dunning bepaalt de kwaliteit van het bos voor houtproductie, natuur, recreatie en landschap.

Het bos moet vandaag aan andere maatschappelijke verwachtingen voldoen dan 25 jaar geleden. Kempense dennenbomen werden massaal aangeplant om hout te leveren aan de mijnbouw maar sinds de sluiting van de mijnen is er geen automatische mijndunning meer. Agentschap voor Natuur en Bos heeft hierop een visie uitgewerkt voor het beheer van openbare bossen.

Bij een bosdunning worden bepaalde bomen weggehaald zodat andere bomen meer ruimte krijgen. Deze kapping heeft zowel een economische als een ecologische functie:

  • bevorderen van inheemse boomsoorten door exoten te verwijderen;
  • meer licht op de bodem creëren waardoor de ondergroei zich beter kan ontwikkelen;
  • biodiversiteit vergroten door bomen te ringen * of achter te laten wat voor meer dood hout, insecten en vogels in het bos zorgt;
  • vergroten van variatie van soorten en structuur;
  • natuurlijke verjonging bevorderen door creëren van open plekken.

Op korte termijn zullen deze werken een impact hebben op infrastructuur, mobiliteit en recreatie in Gerhagen maar op lange termijn zorgt dit voor een mooi, gevarieerd, veilig en duurzaam bos waar je als bezoeker graag komt en wat ook aantrekkelijk is voor veel diersoorten.

De kapwerken zijn eind december 2018 gestart en zullen ongeveer een jaar duren (uitgezonderd tijdens het broedseizoen tussen 1 maart en 31 juli). 

* Het ringen van een boom houdt in dat de bast rondom een boom verwijderd of gekerfd wordt met als doel de neerwaartse sapstroom te onderbreken zodat de boom afsterft. De voedingsstoffen afkomstig van het groen kunnen immers niet meer naar de wortels doorstromen waardoor ze geen nieuwe voedingsstoffen meer krijgen. De opwaartse sapstroom blijft doorgaan. De boom wordt dus steeds zwakker en sterft uiteindelijk af.

Nieuwsoverzicht
bos

Openingsuren & contact

dienst Gerhagen

adres
Bosmuseum - Zavelberg 103980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 02 42
Fax fax
013 67 36 93
e-mail
jan.verheyen@tessenderlo.be
Vandaag gesloten