naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De nieuwe bestuursorganen zijn geïnstalleerd

07 januari ’19 (ma)
Op 3 januari werden de nieuwe bestuursorganen van het lokaal bestuur Tessenderlo geïnstalleerd: de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.

We geven hier meer informatie over de bevoegdheden van de verschillende raden en de samenstelling ervan.

Wil je eens naar een zitting van de gemeenteraad  of de raad voor maatschappelijk welzijn komen? Dat kan, want die zijn grotendeels openbaar. Je vindt de data altijd op deze website. De verslagen van alle bestuursorganen worden ook op deze website geplaatst.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. 

Het aantal gemeenteraadsleden van een gemeente wordt berekend volgens het aantal inwoners. In Tessenderlo zijn er 25 gemeenteraadsleden, waarvan er zes behoren tot het college van burgemeester en schepenen. Een van de raadsleden is voorzitter van de gemeenteraad.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De leden van de gemeenteraad zijn dezelfde als de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Hier vind je de foto en de samenstelling van de gemeenteraad.


Raad voor maatschappelijk welzijn

Als hoogste OCMW-orgaan bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort RMW, het beleid van het sociaal huis.  Alle beslissingen in verband met de werking van het sociaal huis worden genomen door deze raad. De raad voor maatschappelijk welzijn kan bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen in zoverre dit niet door de wet verboden is, bijvoorbeeld naar het bijzonder comité sociale dienst.

De leden van de  raad voor maatschappelijk welzijn zijn dezelfde als de leden van de gemeenteraad.

Hier vind je de foto en de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn.


College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. In die zin is het in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente.

Het bezit talrijke eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur. Zo houdt het college van burgemeester en schepenen zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (bv. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

De leden van het college zijn dezelfde als de leden van het vast bureau.

Hier vind je de foto en de samenstelling van het college. 


Vast bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) voor en voert de besluiten van de raad uit.

De leden van het vast bureau zijn dezelfde als de leden van het college.

Hier vind je de foto en de samenstelling van het vast bureau.


Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is belast met het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals omschreven in de OCMW-wet. Het BCSD vergadert (waarschijnlijk) maandelijks en de vergaderingen zijn niet openbaar.

Sommige leden van de BCSD zijn raadsleden, sommige werden toegevoegd als deskundige.

Hier vind je de foto en de samenstelling van het BCSD.

Nieuwsoverzicht
raad

Openingsuren & contact

dienst Communicatie & Onthaal

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 68
e-mail
communicatie.onthaal@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur