naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Belangrijk bericht voor landbouwers die door de droogte landbouwschade hebben geleden

06 november ’18 (di)
De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Het Besluit van de Vlaamse Regering zal in de loop van november gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat landbouwers vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen indien zij een vergoeding wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend), via e-mail worden ingestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij door middel van het daartoe voorziene formulier dat terug te vinden is op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp. De tegemoetkomingsaanvragen zullen indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke, in volgorde van ontvangst worden behandeld.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

  • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Meer informatie is ook terug te vinden op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp. Voor alle andere vragen hierover kan men terecht bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij
Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 Hasselt
011 74 26 50
inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be

Nieuwsoverzicht
opgelet

Openingsuren & contact

Afdeling Milieu

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 34
e-mail
milieu@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 16.30-19.00 uur