naar top

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

27 juli ’18 (vr)
De afgelopen dagen werden reeds maatregelen getroffen om watergebruik te kunnen beperken. Daar komt nu het captatieverbod op ONbevaarbare waterlopen bij.

We hielden de vinger aan de pols voor wat betreft de toestand van onze waterlopen. Gezien de meteorologische voorspellingen en vaststellingen op de afname van waterkwaliteit (en debieten) en de mogelijke gezondheidsrisico’s en ecologische schade, vaardigt de gouverneur vandaag een captatieverbod uit op de ONbevaarbare waterlopen (met uitzondering van water voor vee dat buiten staat).

Meer concrete informatie over dit besluit, maatregelen en alternatieven via www.crisis-limburg.be.

Lees hier het bericht over de beperking het leidingwaterverbruik.

Nieuwsoverzicht