naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Einde werken E313 in zicht

24 augustus ’18 (vr)
De vernieuwing van de E313 tussen het Klaverblad in Lummen en het op- en afrittencomplex Beringen is afgerond. Tegen maandagochtend (27 augustus) zal de autosnelweg terug openen, inclusief extra rijstroken (als weefstrook).

Tekst van het laatste persbericht van AWV

Aanleg spitsstroken E313 Beringen-Lummen: einde werkzaamheden in zicht

De vernieuwing van de E313 tussen het Klaverblad in Lummen en het op- en afrittencomplex “Beringen” is afgerond. Dankzij de bijkomende verkeerscapaciteit van de spitsstroken zullen de wachttijden op- en rond de verkeerswisselaar afnemen. Hiermee beantwoorden het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse overheid aan de vraag van de werkgeversorganisaties en vele weggebruikers. Tegen maandagochtend zal de autosnelweg terug openen, inclusief extra rijstroken (als weefstrook). 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de voorbije maanden op en rond het Klaverblad in Lummen aanpassingen uitgevoerd om de doorstroming te verbeteren. Eerst werden verschillende in- en uitvoegstroken op de verkeerswisselaar verlengd of verbreed. Vervolgens volgde de aanleg van de spitsstroken en de renovatie van de E313 tussen het Klaverblad en het op - en afrittencomplex ‘Beringen’.  
 

Verbeterde doorstroming, minder wachttijden op piekmomenten

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is tevreden over het verloop van het project en heeft grote verwachtingen: ‘Deze werken zijn mooi volgens planning verlopen, waardoor we voor het einde van de zomervakantie klaar zijn. We verwachten dat het aantal verliesuren op dit stuk snelweg tot 25% zal dalen. In de nabije toekomst voorzien we bovendien nog een aantal aanpassingen op de snelwegen rond de verkeerswisselaar om bijkomende winsten te boeken. De aanleg van een 3e rijstrook op de E314 richting Nederland zal als eerstvolgende project in 2019 van start gaan. Deze investering van € 15,5 miljoen is alvast een reuzesprong voorwaarts voor de mobiliteit in Limburg.'
 

Weefstroken in afwachting van dynamisch infoborden

In eerste instantie worden de toekomstige spitsstroken gebruikt als weefstroken. Pas na het plaatsen van de portieken met dynamische infoborden zullen ze dienen als spitsstrook. 

Meer info over dit project op www.wegenenverkeer.be/E313SpitsstrokenLummen

Nieuwsoverzicht