naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Limburg samen veerkrachtig

15 maart ’18 (do)
Onze burgemeester tekende het Burgemeestersconvenant voor Klimaat én Energie 2030.

Het massale verbruik van fossiele brandstoffen moet drastisch terug gedrongen worden. De reserves raken immers uitgeput, maar bovenal hebben fossiele brandstoffen door hun CO2-uitstoot een ongewenst effect op ons klimaat. Europa wil tegen 2050 haar uitstoot drastisch verminderen, maar Limburg is nog ambitieuzer en wil tegen dan zelfs volledig klimaatneutraal zijn.

Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

Op 30 november 2011 engageerden wij ons, samen met de andere Limburgse gemeenten, al om daaraan mee te werken, toen we het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie ondertekenden. De doelstelling van dit convenant is een vermindering van de CO2-uitstoot met minimum 20 procent tegen 2020.

Intussen is er een opvolger van dat plan - het Burgemeestersconvenant voor Klimaat én Energie 2030 - en dat is nog ambitieuzer. Op 13 maart ondertekenden 41 gemeenten en de partners DuboLimburg, Infrax, Bond Beter Leefmilieu, LRM, VVSG en Nuhma dit convenant in de ambtswoning van de gouverneur. Op de groepsfoto zie je de burgemeesters.

Samen  met de provincie zullen wij de CO2-uitstoot met 40% proberen te reduceren. Maar, minstens even belangrijk, wij zullen ons ook voorbereiden om beter om te gaan met en ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. “Klimaatadaptatie”, noemen we dat. 

Gemeentelijk klimaatactieplan

Als gevolg van deze ondertekening zal onze gemeente tegen eind 2019 een eigen klimaatactieplan bij Europa indienen. Een geïntegreerde aanpak is hierbij van groot belang. Milieu en klimaat worden niet meer in een apart vakje geduwd. De opmaak en uitvoering van een klimaatplan vergen een horizontale aanpak binnen ons gemeentebestuur, waarbij alle diensten en beleidsdomeinen betrokken worden. Onze gemeente staat er niet alleen voor. De provincie Limburg en de betrokken partners zullen ons bestuur elk vanuit hun eigen ervaring en kennis bijstaan in de opmaak en de uitvoering van het klimaatactieplan.

Wil je meer weten over de inspanning die onze gemeente gaat leveren? Neem dan contact op met de afdeling Milieu.

Meer informatie over het ambitieuze klimaatactieplan? www.limburg.be/klimaat.

Nieuwsoverzicht
groepsfoto

Openingsuren & contact

Afdeling Milieu

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 34
e-mail
milieu@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 16.30-19.00 uur