naar top

Aanleg riolering Wetsberg

25 juni ’18 (ma)
Er wordt nieuwe riolering aangelegd in een gedeelte van de straat Wetsberg. De werken vorderen goed. Er is nu een update van de aannemer.

Een deel van Schoterweg en de volledige straat Wetsberg loost nu nog afvalwater en regenwater in de Tessenderlodorpsloop. Dat betekent dat er veel ongezuiverd water in deze waterloop terechtkomt en deze vervuilt.

Aquafin en ons gemeentebestuur doen al jaren inspanningen om de waterlopen te saneren en streven ernaar om dit soort lozingen op te vangen en af te leiden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Vanaf 16 april ging Carmans nv uit Lummen van start met de rioleringswerken. Vanaf het lozingspunt op de waterloop werd een riolering aangelegd door de straten Wetsberg en Paddenhoek (alleen het gedeelte loodrecht op Sparrenweg). Het afvalwater wordt dan opgevangen en op de collector op Sparrenweg aangesloten om afgevoerd te worden naar de zuiveringsinstallatie in Westerlo.

Welke werken worden uitgevoerd?

  • De weg wordt opgebroken en er wordt een nieuwe afvalwaterriolering aangelegd.
  • De bestaande open grachten worden zoveel mogelijk hergebruikt en opnieuw geprofileerd om het regenwater op te vangen en aan te sluiten op de waterloop. Het is belangrijk dat gewoon hemelwater zoveel mogelijk wordt afgekoppeld en ter plaatse in de bodem kan indringen om het grondwater op peil te houden.
  • Na aanleg van de riolering wordt een volledig nieuwe weg aangelegd met twee lagen asfalt, aan weerszijden voorzien van een kantstrook in glijbeton. 

Update juni

Afsluiting kruispunt Baal-Wetsberg (vanaf woensdagmorgen 27 tot vrijdagavond 29 juni)

Indien het weer het toelaat, start de firma Carmans nv op woensdag 27 juni ’s morgens  om 07.00 uur met de opbraak van de verharding op het kruispunt Baal-Wetsberg. Dezelfde dag nog wordt gestart met de laatste  hand te leggen aan het plaatsen van de hoofdriolering nl. het aankoppelen van de nieuw gelegde riolering op het bestaande rioleringsstelsel. Hierdoor zal het volledige kruispunt ontoegankelijk zijn. Deze aankoppelingswerken zullen vermoedelijk 2 à 3 dagen duren. Vrijdagavond 29 juni is het kruispunt terug toegankelijk.

Gedurende deze periode vragen wij aan  de bewoners (van de Wetsberg waar geen riolering gelegd wordt),  om zich  via de Schoterweg een toegang tot hun woning te verschaffen. De bewoners van de Wetsberg (waar riolering gelegd wordt), moeten via de Paddenhoek-Sparrenweg rijden.

Verbinding Wetsberg-Schoterweg

Los van onze werken willen erop wijzen dat door de werken aan de Schoterweg de verbinding Wetsberg-Schoterweg niet toegankelijk is vanaf 5 tot en met 12 juli voor het plaatsen van beton). De omleiding voor de bewoners van Wetsberg zal verlopen via Baal.

Nieuwsoverzicht
plan

Openingsuren & contact

afdeling Gemeentewerken

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 82 of 84
e-mail
gemeentewerken@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur

Lees meer artikels over