naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Update beperking leidingwaterverbruik

20 augustus ’18 (ma)
De gouverneur heeft maatregelen rond waterverbruik ingetrokken.

Gouverneur Herman Reynders heeft een aantal maatregelen getroffen: 

  • op advies van de Vlaamse droogtecommissie wordt het verspilverbod ingetrokken;
  • op advies van ANB en de drie Limburgse hulpverleningszones wordt het kampvuurverbod ingetrokken en afgeschaald naar code oranje;
  • op advies van de Vlaamse Waterweg en na staalname door VMM wordt het recreatie- en captatieverbod in functie van de blauwalg uitgebreid naar het volledige traject van de Zuid-Willemsvaart.

Daarnaast blijft het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen van kracht tot tegenbericht.

Wil je weten wat er precies mag en wat niet? Op de website van de provinciale dienst Noodplanning & Crisisbeheer vind je een vragenlijst.

Nieuwsoverzicht