naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Strooischema bij sneeuw en ijzel weer van kracht!

07 februari ’21 (zo)
De winter is in het land: sneeuw en ijzel op alle wegen. Onze diensten proberen de wegen zoveel mogelijk vrij te houden door middel van een vooraf bepaald strooischema.

Wegen

Bij sneeuwval wordt ronde 1 (zie onder) permanent en prioritair gestrooid. Deze ronde moet eerst vrij zijn. Pas nadien worden de overige rondes aangepakt.  


Bij ijzel (nog geen sneeuw) wordt er gestrooid in 3 rondes:

  • ronde 1 (’s nachts en overdag): hoofdwegen en wegen die gebruikt worden door de industrie;
  • ronde 2 (’s nachts en overdag): belangrijke verbindingsbinnenwegen met veel verkeersfuncties, hellende wegen en ontsluitingswegen van wijken;
  • ronde 3 (overdag): overige woonstraten en wegen met geringe verkeersfunctie.

Fietspaden en voetpaden

  • Alle fietspaden worden overdag apart geborsteld, op schooldagen krijgen de schoolroutes voorrang.

  • De voetpaden worden met extra handploegen in de omgeving van scholen en openbare gebouwen handmatig vrijgemaakt. 

Maak je stoep sneeuw-, ijzel- en ijsvrij

Heb je een stoep voor je huis? De GAS-codex bepaalt dat je de stoepen vrij moet houden van sneeuw, ijzel en ijs over een breedte van 1 meter.

"8.14 Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de gebruikers van een pand dat langs een openbare weg ligt erover waken dat de trottoirs voor dit pand sneeuw-, ijzel- en ijsvrij gehouden worden. Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van de bewoners van de benedenverdieping(en) en, zo deze plaatsen niet bewoond zijn, op de bewoners van de verdiepingen te beginnen met de bewoners van de eerste verdieping, en zo verder, behoudens andersluidende bepalingen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom.
De trottoirs moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over een breedte van 1 meter. De sneeuw of het ijs moet op de uiterste rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg en/of het fietspad gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven zodat er voldoende openingen zijn voor het afvloeien van het dooiwater. Bij een te smal trottoir moet de sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de stoeprand. Ook in dit geval moeten voldoende openingen vrij blijven voor de afvoer van het dooiwater en moeten alle plaatsen van openbaar nut (vb. bushaltes) bereikbaar blijven.
Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten vloeien."

Lees de hele GAS-codex hier.

Nieuwsoverzicht
sneeuwruimen

Openingsuren & contact

dienst Veiligheid, Dienstverlening & Werken

adres
Heilig-Hartlaan 313980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 66 57 19
e-mail
vdw@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 12.30-16.00 uur

Let op: dienstverlening alleen op afspraak!

Lees meer artikels over