E313 Beringen - Ham - Aanleg nieuwe oprit in Tessenderlo richting Antwerpen

Gepubliceerd op woensdag 31 mei 2023 om 14:39
Sinds begin april legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe oprit aan in Tessenderlo (25a) op de E313 richting Antwerpen. Deze werken nemen ongeveer 4 maanden in beslag.

Om de spitsstroken tussen Beringen en Ham te kunnen realiseren, zijn aanpassingen aan de complexen van Tessenderlo en Beringen noodzakelijk.Daarom start het AWV met de aanleg van een nieuwe oprit aan complex 25a Tessenderlo die zal aansluiten op de toekomstige spitsstroken.


In Tessenderlo volgt het verkeer komende van de N73 straks een aangepast tracĂ© om richting Antwerpen de E313 op te rijden. 

  • De oude oprit verdwijnt, maar blijft tijdens de werken wel nog in gebruik. 
  • Op de locatie van de nieuwe oprit moet de aannemer de grond ophogen. 

Deze werken duren ongeveer 4 maanden bij gunstige werf- en weersomstandigheden.

Huidige stand van zaken

Intussen startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de vernieuwing van het op- en afrittencomplex 25a Tessenderlo in de richting van Lummen. De oprit en ook de afslagen richting het tankstation en Beringen-Industrie worden aangepast. De werken zullen ongeveer een maand duren, met enige verkeershinder.

Om de spitsstroken tussen Beringen en Ham te kunnen realiseren, zijn aanpassingen aan de complexen van Tessenderlo en Beringen noodzakelijk. 

De grootste wijziging aan complex 25a Tessenderlo is dat straks de aparte doorsteek naar het tankstation verdwijnt. Daarmee komt een einde aan onveilige bewegingen om het tankstation te bereiken. Deze ingreep gebeurt na het zomers bouwverlof. 

Nu al worden de oprit en de afslagen naar het tankstation als naar N73 (Beringen-industrie) helemaal vernieuwd. De oprit wordt ook verlengd om veilig aan te sluiten op de spitsstroken die er bij zullen komen, komende vanuit Ham.  
 

Minder-hinder maatregelen: inname pechstrook en snelheidsbeperking

  • De op- en afrit blijven open tijdens de werken en het tankstation blijft bereikbaar;
  • Op de E313 geldt lokaal een snelheidsbeperking;
  • Het verkeer richting Beringen-Industrie (N73) rijdt via een tijdelijke doorsteek;
  • De oprit blijft altijd open en het tankstation bereikbaar.  

De werken nemen een maand in beslag, op voorwaarde van gunstige werf- en weersomstandigheden. 

Graag meer info? Een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verloop van de werken vind je op onze projectpagina wegenenverkeer.be/E313BeringenHam.


Thema's

Naar top