Concessie 'De Kriekel' nog opengesteld tot en met 2 februari

Gepubliceerd op donderdag 19 jan 2023 om 09:49
Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 17 januari 2023 om de inschrijvingsperiode voor de concessie van de cafetaria van de Kriekel met 2 weken te verlengen. Deze verlenging loopt dus tot donderdag 2 februari 2023 om 12.00 uur.

De nieuwe voorwaarden voor de concessie van 'De Kriekel' zijn:

- Het bestuur gaat de elektriciteit herstellen in de oorspronkelijke toestand en laat deze ook opnieuw keuren;

- Het bestuur stelt een budget van € 12.500 ter beschikking voorzien voor wel omschreven werken en mits voorlegging van facturen. 

De concessiehouder kan een voorstel kan doen inzake de duurtijd en startdatum van de concessie. Er geldt gedurende 3 maanden een vrijstelling van de concessievergoeding voor het horecagedeelte van de concessie.

Het dossier dient volgende documenten te bevatten:

- Het inschrijvingsformulier (zie bijlage);

- Indien de kandidaat een rechtspersoon is de gecoördineerde statuten en benoemingsbesluiten;

- Een verklaring op erewoord (zie bijlage);

- Bewijs van financiële draagkracht (zie bijlage);

- Bewijzen van scholing (indien van toepassing);

- Een businessplan met voorbeeld/overzicht van eet- en drankenkaart;

- Een plan van aanpak;

- Een investeringsprogramma.

Naar top