Ken je onze dienst Gezinszorg al?

Gepubliceerd op donderdag 9 mrt 2023 om 18:35
Kan je hulp gebruiken omdat je een dagje ouder wordt of ziek bent? Of ervaar je sociale, financiële of andere moeilijkheden in je dagelijks leven? Neem dan zeker contact op met onze dienst Gezinszorg.

Thuiszorgdienst

De dienst Gezinszorg is een erkende thuiszorgdienst die hulp biedt aan inwoners van Tessenderlo, weliswaar met specifieke aandacht voor de meest hulpbehoevenden. Het betreft mensen die hulp kunnen gebruiken omwille van ouderdom, ziekte, beperkte fysische of psychische mogelijkheden of uitzonderlijke sociale of financiële omstandigheden of voor mensen die tijdelijk of langdurig moeilijkheden ervaren in hun dagelijks leven. De hulpverlening is erop gericht om je zelfredzaamheid te bevorderen.  

Thuismilieu

Jouw thuismilieu staat centraal. Samen met jouw vertrouwde omgeving (partner, familie, vrienden en buren) ondersteunt deze dienst jou om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Deze hulp kan een aanvulling zijn bij de zorg van familie, derden of andere professionele thuisverzorgers. 

Zorgaanbod 

De dienst Gezinszorg heeft een uitgebreid zorgaanbod:  
• Persoonlijke verzorging: hulp bij het wassen en aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan, bewegen en verplaatsen; 
• Huishoudelijke taken: boodschappen doen, maaltijden bereiden, wassen en strijken, stofzuigen en dweilen, …; 
• Begeleidende en sociale taken: hulp bij het invullen van papieren, begeleiden naar dokter, kapper, tandarts en/of specialist, vrijetijdsbesteding (wandelen, een babbeltje doen, …). 

Bijdrage

Je betaalt een bijdrage per gepresteerd uur gezinszorg. Deze bijdrage volgt de wettelijke barema’s, rekening houdend met het inkomen en de gezinslast dat voor jou van toepassing is. Korting is mogelijk bij een hoge zorgbehoevendheid en langdurige of intensieve hulp. 

Interesse of meer informatie nodig? 

Kan je hulp gebruiken of wens je meer informatie? Dan komt onze maatschappelijk assistent graag op huisbezoek om jouw vraag te bespreken. Je kan de dienst contacteren via 013 66 17 50 of gezinszorg@tessenderlo.be

Downloads

Naar top