Wat zijn de nieuwe straatnamen in Tessenderlo?

De gemeentelijke diensten bereiden de fusie van Tessenderlo en Ham voor. Straatnamen die in beide gemeenten voorkomen, worden gewijzigd. Dubbele straatnamen worden veranderd op vraag van de hulpdiensten om verwarring in crisissituaties te voorkomen. Ook bij instanties zoals bpost kunnen identieke straatnamen of straatnamen die hetzelfde klinken voor problemen zorgen.
Onze diensten Burgerzaken en dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid hebben een overzicht gemaakt van de overlappende straatnamen.

Criterium 

De gemeentebesturen hebben ervoor gekozen om het aantal inwoners van een straat en de bedrijven die er gevestigd zijn als criterium te nemen. De naam van de straat met het grootste aantal inwoners en aantal bedrijven wordt behouden, de andere straatnaam wordt gewijzigd.
De wijzigingen werden zo getimed dat alles klaar is tegen 1 januari 2025, de start van de nieuwe fusiegemeente Tessenderlo-Ham.
Straatnaambordjes, stratenplannen, gps-routes, digitale bestanden worden tegen dan aangepast. De identiteitskaarten van de inwoners van die straten worden pas aangepast vanaf 1 januari 2025.

Informatie

Inwoners die wonen in een straat waarvan de naam gewijzigd moet worden, konden in 2023 een informatieavond bijwonen en kregen een infobundel. Ze konden ook een voorstel doen voor een alternatieve naam dan degene die het bestuur gekozen had. 
De straatnamen die gewijzigd zijn, vind je in onderstaand overzicht.
In Ham loopt nog een procedure. Ze zullen de nieuwe namen later bekendmaken. 

Wijzigingen in Tessenderlo

 • Beekstraat wordt Laakstraat
 • Broekstraat wordt Moereind
 • Genenbosstraat wordt Rietweg
 • Gerhees: gedeelten van deze straat sluiten aan bij andere straten en worden: Biezenstraat, Hezerheide en Everslag
 • Heidestraat wordt Leemstraat
 • Kerkstraat wordt Dekenijstraat
 • Spoorwegstraat wordt IJzeren Weg
 • Sportlaan wordt Parklaan
 • Terbeemden en een gedeelte van Warande worden Grotstraat
 • Veldstraat: gedeelten van deze straat sluiten aan bij andere straten en worden: Biezenstraat, Akkereind en Bosuilweg
 • Warande wordt Krekenhof
 • Zandstraat wordt Boshoeven
Naar top