Niet-Europeanen voor gemeenteraadsverkiezingen (13 oktober)

Niet-Europeanen die in België verblijven kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Was je voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2018) ingeschreven, dan word je automatisch opnieuw ingeschreven voor 2024, tenzij je verblijfsvoorwaarden niet langer vervuld zijn.

Vlaanderen Kiest

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om op deze kiezerslijst te komen?

  1. Je hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  2. Minstens de laatste 5 jaar in België gewoond hebben met een geldige verblijfsvergunning
  3. Minstens 18 jaar oud zijn
  4. Over stemrecht beschikken
  5. Je inschrijven voor 1 augustus 2024

Jezelf inschrijven kan via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be, via de formulieren op deze pagina of bij de dienst Burgerzaken.

Let op, je moet je aanvraag invullen en bijkomend een verklaring tekenen dat je je verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Zie Downloads.

Downloads

Naar top