Mobiliteitsplan 2020

Dit is het mobiliteitsplan dat in 2020 goedgekeurd werd.

In een mobiliteitsplan worden de visie en doelstellingen opgenomen van de gemeente omtrent het mobiliteitsbeleid. Wat wil de gemeente bereiken inzake mobiliteit en hoe gaat ze dat aanpakken. Daarbij wordt niet enkel en alleen naar het gemotoriseerd verkeer gekeken maar ook naar de zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) en het openbaar vervoer. Het mobiliteitsplan 2020 werd opgemaakt rond het thema ‘duurzame verkeerscirculatie’ waarbij de samenhang van o.a. nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, verkeersveiligheid, doorstroming, laden en lossen, openbaar vervoer, beperkt eenrichtingsverkeer, de toename van de verkeersintensiteit, enzovoort meegenomen wordt.

Downloads

Naar top