Missie van het WZC

Ons woonzorgcentrum staat open voor alle gebruikers die in aanmerking komen voor een opname in een woonzorgcentrum of Rust- en Verzorgingstehuis ongeacht hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. 

In ons WZC streven wij naar een optimale huisvesting en kwalitatief hoogstaande verzorging van de residenten en dit tegen een betaalbare prijs. Om dit mogelijk te maken wensen wij een gezond financieel beleid te voeren. 

Wij wensen ons vooral te specialiseren in de opvang van zwaar zorgbehoevenden en personen met dementie en bouwden daarom een nieuw woonzorgcentrum, aangepast aan de specifieke noden van deze bewoners. Ter ondersteuning van de thuiszorg hebben wij een erkenning voor één woongelegenheid kortverblijf bekomen. 

Voor onze medewerkers wensen wij in een klimaat van eerlijkheid en vertrouwen een werkomgeving te scheppen waarin zij zich professioneel kunnen ontplooien. Teneinde hen de kans te geven hun opdracht naar behoren te vervullen zijn wij bereid hiervoor de nodige financiële middelen vrij te maken. 

Aan de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap stellen wij alle gegevens ter beschikking om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.

Vraag hier de brochure van ons woonzorgcentrum aan.

Naar top