Maaien van bermen

Gepubliceerd op woensdag 15 jun 2022 om 13:00
De gemeente staat in voor het onderhoud van wegbermen langs lokale wegen. Het bestuur volgt hierbij de richtlijnen van het Bermbesluit. Dit betekent een eerste maaibeurt vanaf 15 juni en een tweede maaibeurt vanaf 15 september.

Ook wordt het maaisel afgevoerd zodat er minder voedingsstoffen in de bodem terechtkomen. Dit geeft kansen voor de ontwikkeling van heel wat bloeiende planten, kruiden en grassen, die op hun beurt heel wat insecten aantrekken op zoek naar een beschutte schuilplaats en voedsel. Insecten trekken dan weer andere dieren aan zoals vogels, kikkers, spinnen, egels, ….

Bermbeheerplan

Aangezien alle wegbermen in Vlaanderen samen een grotere oppervlakte innemen dan alle erkende natuurgebieden samen, niet bemest worden en niet bespoten worden met pesticiden, spelen ze een belangrijke rol in natuurbehoud en -ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk om het Bermbesluit te respecteren en er enkel van af te wijken om veiligheidsredenen (deel van een berm vroeger maaien) of om het maaibeleid nog beter af te stemmen op bepaalde soorten. Om alle factoren goed op elkaar af te stemmen ging het lokaal bestuur dit jaar van start met de opmaak van een bermbeheerplan. Meer informatie over dit project vind je op de website.

De eerste maaiwerken zijn rond half juli afgerond. Bij vragen kun je terecht bij de groendienst op 013 35 33 80 of groendienst@tessenderlo.be.

Naar top